INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

E Pedagogik - UtbildningBarnuppfostran bland sioux


Erikson, Erik H.
Jägare över prärien [Den historiska bakgrunden. - Jim. - En blandad studiegrupp. - Siouxernas barnuppfostran. - Det övernaturliga. - Sammanfattning. - Fem år senare]. - 48 s.
= Sid. 100-147 i: ERIKSON, 1965.
Utbildning och barnuppfostran

Texten summerad i:

Erikson, Erik Homburger
[Gruppidentitet och egoidentitet]. - 5 s.
= Sid. 42-46 i: ERIKSON, 1977.
Två litt.referenser s. 277.

Barnuppfostran bland Yurok

Erikson, Erik H.
Fiskare vid en laxflod. [Yourokindianerns värld. - Yurokstammens barnuppfostran. - Jämförande sammanfattning] - 20 s.
= Sid. 148-167 i: ERIKSON, 1965.

Texten summerad i:

Erikson, Erik Homburger
[Gruppidentitet och egoidentitet]. - 5 s.
= Sid. 42-46 i: ERIKSON, 1977.
Två litt.referenser s. 277.

Övrigt

Svenström
, Yvonne
En god indian är en vit indian? - 14 s.
= Sid. 192-205 i: INDIANSK..., 1979.

Eriksson, Tommy
Nordamerikas indianer : studieplan / utarbetad av Tommy Eriksson. - Örkelljunga : Settern, 1986. - Sid. 3-12.