INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

Litteraturen om indianlitteraturen


Osorterade notiser om indianboken och kritiken av densamma.

Hånberg Alonso, Daniel
När svenskarna sköt skarpt / Daniel Hånberg Alonso. - [Johanneshov] : Mogwai bokförlag, 2023. - 511 s. : ill.

Hånberg Alonso missar inte mycket av vad som kan sägas om svenskarnas fascination för västernmyten, inklusive indianerna - för det är just den romantiserade myten som är det centrala i den här boken. Somligt berör också indianboken i Sverige förstås. Alltså indianerna och vilda västern i svensk populärkultur. Rolig och intressant.

REFERENSMATERIAL
Den bästa uppsatsen om pojkars läsning och indianbokens popularitet hittar man hos:
Barthel, Sven
Äventyrens värld. - 60 s.
= Sid. 47-106 i:
Barthel, Sven
Äventyrens värld. - Stockholm : Bonnier, 1941. - 241 s. : ill.
  Om Buffalo Bill och Texas Jack-böcker, Ellis, Cooper, May, Henty, Bird m fl

Malm, Einar
Mina första indianböcker. – 5 s.
= Sid. 188-193 i:
Rådseld och krigstrumma / Under redaktion av Erik ”Uncas” Englund och Albin Widén ; illustrationerna har utförts av Gunnar Olofsson. - Stockholm : Norstedt, 1969. - 206 s. – (Indianklubbens årsbok ; 1969)

”Sedan hundra år tillbaka har generation efter generation av europeisk och amerikansk ungdom i större eller mindre utsträckning släckt sin törst efter romantik och äventyr i ”indianböckernas” källflöden.”
Så börjar Eirik Hornborg sin ”Efterskrift : Indianromanen och verkligheten” - 12 s.
= Sid 453-464 i:
Hornborg, Eirik
Indianer : en folkstams kamp och undergång. - Stockholm : Natur och kultur, 1936. - 507 s. : ill.
En bok som för övrigt varit essentiell för kunskapen om Nordamerikas indianer bland intresserade. Numer daterad i stora stycken.


TEXAS JACK
Texas Jack-serien innehåller inte genomgående häften där indianer figurerar. Men de tillhör absolut de intresserades läsning. Mer och initierat om Texas Jack läser vi här:
Nilsson, Anders N.
Texas Jack : mannen och myten.
= DAST magazine // 2021-01-26

INGVAR, SVEN - Sverige 1919-2010Mer om Bill Brandon och upphovsmanen Sven Ingvar hos:
Nilsson, Anders N.
Bill Brandon – svenskt pojkboksalternativ till 50-talets påstått alltför våldsamma amerikanska serietidningschock.
i: DAZT magazine ; 2020-12-01

Leffler, Marion
Böcker, bildning, makt : arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901. - Lund : LUP, 1999.
Avsnittet Vad lånades? s. 250-284. Cooper, Marryat skillnaden mellan män och kvinnors lån etc. Bokbestånd och lån i bibliotek i Lund och Helsingborg under 1800-talets senare del.

Om indianer i DAZT - magazine

BUFFALO BILL-BÖCKERNA

Nordqvist, Arthur
Buffalo Bill - cirkusartisten och äventyrshjälten. - 19 s. : ill.
= Sid 191-208 i: Så länge gräset växer... / Red. Lennart Lindberg. ; [utg] Indianklubben - Stockholm : Nyblom, 1984. - (Indianklubbens årsbok ; [18])

Massmarknadsböcker - Kioskboken

Den moderna västernutgivningen i Sverige börjar med Pingvinböckerna år 1951. I denna serie gav man så sent soms 1960 ut ”uppror bland bergen”, en riktig dålig indiandödarvästdern som kunde ha varit skriven hundra år tidigare och som möjligen också är det.” Sid. 215 i Kiosklitteraturen. – 1977.
Sid. 216 i Kiosklitteraturen.

urskilja några huvudformer av västernböcker…”
2. Realistisk. Realistiska detaljer både vad gäller vapen och skottskador. Ofta indianvänlig. Försöker ofta ge ekonomiska förklaringar till konflikter. Exempel: Ben Hogan.” (Skriven av Kjell E. Genberg. Se sid 207)

Bergqvist, Christer
Västernmyten. - 23 s.
= Sid. 213-221 + 244-265 i:
Kiosklitteraturen : 6 analyser / av Yngve Lindung (red). – Stockholm : Tiden, 1977. – 275 s.

Bergquist, Christer
Populärvästern i Sverige : innehåll struktur och myt / av Christer Bergquist, Bengt Wikholm och Leif Åberg. – 42 s.
= Sid. 206-248 i:
Kiosklitteraturen : 6 analyser / av Yngve Lindung (red). – Stockholm : Tiden, 1977. – 275 s.

Boethius, Ulf
När Nick Carter drevs på flykten : kampen mot "smutslitteraturen" i Sverige 1908-1909. - Stockholm : Gidlund, 1989. - 372 s. : ill.
  Spec. sid. 44-56 ang Buffalo Bill och Texas Jack-häftena.

Hirdman, Arne
Alla tiders folkböcker : ett bidrag till den billiga bokens historia / av Arne Hirdman ; med vinjetter och omslag av Sven Lundqvist. - Stockholm : Folket i Bild, 1950. - 143 s.
Kapitlet "Amerika" = Sid. 53-62. + s.91, 120.

Johansson, Hans Olof
Utgivningen av böcker i massmarknadsserier 1965-1970. - 34 s.
= Sid. 276-309 i:
En bok om böcker : litteraturutredningens branschstudier. - Stockholm : Utbildningsdepartementet, 1972. - 613 s. - (SOU 1972:80)
Separat bilagedel 3 till litteraturutredningens huvudbetänkande.

Mählqvist, Stefan
Äventyrsmotiv. - 1 s.
= Sid. 145 i:
Mählqvist, Stefan
Böcker för svenska barn 1870-1950 : en kvantitativ analys av barn- och ungdomslitteratur i Sverige. - Stockholm : Gidlund,1977. - 205 s. -(Skrifter / utgivna av Svenska barnboksinstitutet ; 5)

Lindung, Yngve
Västernberättelsen. - 6 s.
= Sid. 83-88 i: LINDUNG: ÄVENTYR OCH KÄRLEK : OM KIOSKLITTERA-TUREN

Lundqvist, Åke
Louis L’Amour : Fällan. - 17 s.
= Sid. 30-46 i:
Lundqvist, Åke
Masslitteraturen : förströelse – förförelse – fara?. – Stockholm : Aldus/Bonnier, 1977. – 173 s.

Lundqvist, Åke
Svenska masslitteraturförfattare - en enkät. - 11 s. + Litt. 7 s.
= Sid. 157-167 + litt. sid. 168-174 i:
Lundqvist, Åke
Masslitteraturen : förströelse – förförelse – fara?. – Stockholm : Aldus/Bonnier, 1977. – 173 s.

Reiter, Joan Swallow
[Kvinnan i indianboken]. - 1 s.
= Sid. 22 i: REITER, 1985.

Om kioskboken finns en SOU. Här finns kanske gissningar kring upplagor och liknande:
Johansson, Hans Olof
Utgivningen av böcker i massmarknadsserier 1965-1970. - 34 s.
= Sid. 276-309 i:
En bok om böcker : litteraturutredningens branschstudier. - Stockholm : Utbildningsdepartementet, 1972. - 613 s. - (SOU 1972:80)
Separat bilagedel 3 till litteraturutredningens huvudbetänkande.

Bruhn, Karl
Indianromanerna + Andra vildmarksberättelser. - 22 s.= Sid. 93-114 i:
Bruhn, KarlFrån prinsessan Snövit till kavaljererna på Ekeby : en studie kring folkskolålderns litterära intressen. - Stockholm : Natur och kultur, 1944. - 206 s.

ÖVRIGTD - MEST NOTISER AV RINGA INTRESSE

AIMARD, GUSTAVE

Linder, Erik Hjalmar
Trohjerta aoch Inka Manco. - 6 s.
= Sid. 5-10 i:
Linder, Erik Hjalmar
Rödskinn och madonnor. - 1958.

CHATEAUBRIAND, FRANCOIS RENE DE

Hirn, Yrjö
Chateaubriand och indianromantiken. - 17 s.
= Sid. 259-273 i: HIRN; 1941.

Linderholm, Helmer
Atala - den första indianromanen. - 13 s.
= Sid. 123-135 i: ATTACK I GRYNINGEN, 1978.
= Sid. 80-91 i: LINDERHOLM, 1983.
Ngt reviderad essä.

Nykrog, Per
Chateaubriand - drömmare, politiker, betraktare. - 7 s.
= Sid. 329-335 i: LITTERATURENS VÄRLDSHISTORIA ??

Svanberg, Viktor
Exotism. - 19 s.
= Sid. 129-147 i: SVANBERG: Rydbergs Singoalla. - 1923.

Ahlborn, Kenneth
Indianer och trappers. - 15 s. : ill.
= Sid. 19-33 i:
Ahlborn, Kenneth
Alla tiders bokserie : 85 år med B.Wahlströms röda och gröna ryggar / Kenneth Ahlborn & Urban Nilmander. - Stockholm : B.Wahlström, 1999. - 203 s. : ill.
Cooper, Ellis, May, David Ljungdahl, Albin Widén ; Stig Holmås. Omslagsbilder.

Barthel, Sven
Äventyrens värld. - 60 s.
= Sid. 47-106 i:
Barthel, Sven
Äventyrens värld. - Stockholm : Bonnier, 1941. - 241 s. : ill.
  Om Buffalo Bill och Texas Jack-böcker, Ellis, Cooper, May, Henty, Bird m fl

Bäck, Folke
Prärieindianerna. - 7 s. : ill.= Sid. 63-69 i: BÄCK: Barndomsminnen. Om läsningen av indianboken.

Hirn, Yrjö
Indianer och romare. - 17 s.
= Sid. 242-258 i: HIRN, 1941.

Hirn, Yrjö
Vilden som förste älskare. - 19 s.
= Sid. 242-258 i: HIRN, 1941.

[Indianböcker läste han med stort intresse]. - 2 s.
= Sid. 12-13 i:
Frans G. Bengtsson : en minnesbok / under redakton v Germund Michanek. - Uppsala : Lindblad, 1955. - 285 s. : ill.

Läsning av indianböcker

Bruhn, Karl
Indianromanerna + Andra vildmarksberättelser. - 22 s.= Sid. 93-114 i:
Bruhn,
KarlFrån prinsessan Snövit till kavaljererna på Ekeby : en studie kring folkskolålderns litterära intressen. - Stockholm : Natur och kultur, 1944. - 206 s.

Malm, Einar
Mina första indianböcker. – 5 s.
= Sid. 188-193 i:
Rådseld och krigstrumma / Under redaktion av Erik ”Uncas” Englund och Albin Widén ; illustrationerna har utförts av Gunnar Olofsson. - Stockholm : Norstedt, 1969. - 206 s. – (Indianklubbens årsbok ; 1969)

Ericson, Stig
Min ungdoms hjältar : Om Hjortfot, men mer om Buffalo Bill. - 9 s.
= Sid. 148-156 i:
Barndomens böcker : barnboksförfattarnas litteraturhistoria / redaktörer: Annika Holm & Siv Widerberg. - Stockholm : Gidlund, 1984. - 324 s. : ill.

Stefansson, Viljhjalmur
Som pojke läste jag dussintals böcker om cowboys och indianer. - 2 s.
= sid. 4-5 i: STEFANSSON: Snöhyddornas folk.

Svensson, Conny
Indianer och vita. -
= Sid. 55-72 i: Svensson, 1997.
May : Old Shatterhand, Ellis :Hjortfot, Harry McFie.
Svensson, Conny
Tarzan i slukaråldern. - Stockholm : Rabén Prisma, 1997. -
223 s.- (Skrifter utgivna av svenska barnboksinstitutet ; 61)

Wästberg, Pär
Indianen. - 6 s.
= Sid. 48-53 i: WÄSTBERG: Hjältarnas uttåg. - 1964.
   Läsning av indianboken.

Klintberg, Bengt af
Indianer. - 13 s.
= Sid. [75]-[87] i:
Klintberg, Bengt af
Rebecka och tigern : Berättelser från 1900-talets mitt. - Stockholm : Atlantis, 2001. - 146 s.
Indianlek - Läsning om indianer ur Nordisk familjebok

Leffler, Marion
Böcker, bildning, makt : arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901. - Lund : LUP, 1999.
Avsnittet Vad lånades? s. 250-284. Cooper, Marryat skillnaden mellan män och kvinnors lån etcBokbestånd och lån i bibliotek i Lund och Helsingborg under 1800-talets senare del.

MOBERG, VILHELM

Larsson, Henrik
Vilhelm Moberg och indianerna. - 2 s.
= Sid. 22-23 i: NORDAMERIKAS INDIANER // 1993:4

Linderholm, Helmer
Vilhelm Mobergs utvandrare och indianen. - 5.
= Sid. 194-198 i: RÅDSELD OCH KRIGSTRUMMA, 1969.
=
Linderholm, Helmer
Moberg och indianerna. - 6 s.
= Sid. 185-190 i: LINDERHOLM: De rödas värld. - 1983.
Ngt reviderad essä.

Massmarknadsböcker

Den moderna västernutgivningen i Sverige börjar med Pingvinböckerna år 1951. I denna serie gav man så sent soms 1960 ut ”uppror bland bergen”, en riktig dålig indiandödarvästdern som kunde ha varit skriven hundra år tidigare och som möjligen också är det.” Sid. 215 i Kiosklitteraturen. – 1977.
Sid. 216 i Kiosklitteraturen.

urskilja några huvudformer av västernböcker…”
2. Realistisk. Realistiska detaljer både vad gäller vapen och skottskador. Ofta indianvänlig. Försöker ofta ge ekonomiska förklaringar till konflikter. Exempel: Ben Hogan.” (Skriven av Kjell E. Genberg. Se sid 207)

Bergqvist, Christer
Västernmyten. - 23 s.
= Sid. 213-221 + 244-265 i:
Kiosklitteraturen : 6 analyser / av Yngve Lindung (red). – Stockholm : Tiden, 1977. – 275 s.

Bergquist, Christer
Populärvästern i Sverige : innehåll struktur och myt / av Christer Bergquist, Bengt Wikholm och Leif Åberg. – 42 s.
= Sid. 206-248 i:
Kiosklitteraturen : 6 analyser / av Yngve Lindung (red). – Stockholm : Tiden, 1977. – 275 s.

Boethius, Ulf
När Nick Carter drevs på flykten : kampen mot "smutslitteraturen" i Sverige 1908-1909. - Stockholm : Gidlund, 1989. - 372 s. : ill.
  Spec. sid. 44-56 ang Buffalo Bill och Texas Jack-häftena.

Hirdman, Arne
Alla tiders folkböcker : ett bidrag till den billiga bokens historia / av Arne Hirdman ; med vinjetter och omslag av Sven Lundqvist. - Stockholm : Folket i Bild, 1950. - 143 s.
Kapitlet "Amerika" = Sid. 53-62. + s.91, 120.

Johansson, Hans Olof
Utgivningen av böcker i massmarknadsserier 1965-1970. - 34 s.
= Sid. 276-309 i:
En bok om böcker : litteraturutredningens branschstudier. - Stockholm : Utbildningsdepartementet, 1972. - 613 s. - (SOU 1972:80)
Separat bilagedel 3 till litteraturutredningens huvudbetänkande.

Mählqvist, Stefan
Äventyrsmotiv. - 1 s.
= Sid. 145 i:
Mählqvist, Stefan
Böcker för svenska barn 1870-1950 : en kvantitativ analys av barn- och ungdomslitteratur i Sverige. - Stockholm : Gidlund,1977. - 205 s. -(Skrifter / utgivna av Svenska barnboksinstitutet ; 5)

Lindung, Yngve
Västernberättelsen. - 6 s.
= Sid. 83-88 i: LINDUNG: ÄVENTYR OCH KÄRLEK : OM KIOSKLITTERA-TUREN

Lundqvist, Åke
Louis L’Amour : Fällan. - 17 s.
= Sid. 30-46 i:
Lundqvist, Åke
Masslitteraturen : förströelse – förförelse – fara?. – Stockholm : Aldus/Bonnier, 1977. – 173 s.

Lundqvist, Åke
Svenska masslitteraturförfattare - en enkät. - 11 s. + Litt. 7 s.
= Sid. 157-167 + litt. sid. 168-174 i:
Lundqvist, Åke
Masslitteraturen : förströelse – förförelse – fara?. – Stockholm : Aldus/Bonnier, 1977. – 173 s.

Reiter, Joan Swallow
[Kvinnan i indianboken]. - 1 s.
= Sid. 22 i: REITER, 1985.

REID, THOMAS MAYNE

Klingberg, Göte
[Om Erslev, Wranér, Reid och Gula Vargen]. - 12 s.
= Sid. 30-31 + 44-49 i:
Klingberg, Göte
Sekelskiftets barnbokssyn och Barnbibliotekete Saga. - Stockholm : Svensk Läraretidning, 1966. - 121 s. - (Pedagogiska skrifter ; 239)

Lagerlöf, Selma
[Det finns en bok som heter Oceola]. - 3 s.
= Sid. 77-79 i: LAGERLÖF: Ett Mår-backabarn

Olsson, Stellan
Gula Vargen. - 1 s.
= Sid. 44 i: OLSHEDEN: Vår ungdoms hjältar.

MELANDER, RICHARD

Svensson, Conny
På havet och prärien : Richard Melander. - 19 s.
= Sid. 77-95 i:
Svensson, Conny
Pli på pojkar : Från Dumas till Kar de Mumma. - Stockholm : Atlantis, 2008. - 195 s. : ill.
Kort men bra om Melanders indianböcker.

Bergh Andersson, Britt
Richard Melander - vår förste indianboksförfattare. Rapporter från BUS-gruppen i Göteborg. - 3 s.
= Sid. 32-34 i: SVENSKLÄRAREN // 1986:3

ROBERTS, KENNETH

Nilsson, Gustaf-AdolfOm Roberts: Skeppsbrottet vid Boon Island. - 1 s.= Sid. 54 i: NILSSON:Sjöfarare. - 1957.

Yvonne Pålsson studie i indianbokens historia har sina egna perspektiv, men hon konstaterar säkert helt riktigt:
”Intresset för indianböcker visar således en brant nedgång under 1900-talets sista decennier. Pojkarnas intresse för bokläsning minskar överlag och läsningen av indianböcker upphör i stort sett helt.” ”I stället vänder sig båda könen till fantasylitteraturen. Här finns den dualistiska motsättningen mellan ont och gott som många barn och ungdomar sökte i indianböckerna med en person som ger sig ut på ett uppdrag, möter faror och svårigheter av olika slag, vilka han eller hon övervinner för att kunna återvända som hjälte eller hjältinna.”
Pålsson: I Skinnstrumpans spår. - 2013. sid 268)
Tilläggas kan att just fångenskap och flykt ju alltid karaktäriserat spänningsberättelser. Därför måste det ju finnas någon farlig folkgrupp i närheten som kan utgöra ett hot. Detta är ju numer fullständigt omöjligt att få till i en bok. Däremot kunde indianboken gestalta en påstådd farlighet hos en grupp ( tex Lenskis ”Indianernas fånge”, som sedermera visar sig vara riktiga hyvens trevliga personer. Ett grepp som Helmer Linderholm ofta använt. Den finske pedagogen Bruhn hade andra beaktansvärda teorier (som väl i dag troligen inte går att använda, i förment jämställdhets namn). Han menade att pubertetspojkar kunde uppvisa ”atavismer” av genetiskt medfödda instinkter för överlevnad, lägereldar och jakt. Dessa omedelbara och naiva drifter skulle så upphöra när intellektet tog överhanden och ynglingarna mognat. Flickorna däremot var mer benägna att göra ”rätt” och vara präktigt omhändertagande. Hur som så har nog fantasyböckerna (och filmer) tagit över indianberättelsens roll.
Bruhn, Karl
Indianromanerna + Andra vildmarksberättelser. - 22 s.= Sid. 93-114 i:
Bruhn, KarlFrån prinsessan Snövit till kavaljererna på Ekeby : en studie kring folkskolålderns litterära intressen. - Stockholm : Natur och kultur, 1944. - 206 s.

(I många indianböcker finns vad jag kallar ”reservationspassagen”, ett fenomen som gjorde att man faktiskt kunde gestalta exempelvis indianerna som farliga, skräckinjagande och grymma, för att helt plötsligt reservera sig mot de enga påståendena, som naturligtvis fanns för att skapa yttersta spänning. Reservationspassagen kan t ex låta såhär i en Buffalo Billbok. Indianerna har förletts av vita gangsters att bli så som de blev! Sådär brukar det ju vara i filmens värld också. Det lustiga (eller olustiga) i det hela att även välmenande författare, militärer och politiker instämmer i att indianerna är förfördelad, misshandlad ursprungsbefolkning. Men utvecklingen kräver trots det att de försvinner. (Åtiminstone till något kargt reservat)


Möjligen kan uppgifter om popularitet och avtryck även hittas hos Yvonne Pålsson, även om hennes perspektiv delvis är annorlunda.

Pålsson, Yvonne
I Skinnstrumpas spår : svenska barn- och ungdomsböcker om indianer, 1860-2008 / Yvonne Pålsson. - Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, 2013. - 337 sidor. - (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet ; 120)
Fulltexti DIVA Läs hela texten


Bibliografier
Allmänt om Amerika m m

Handbook of american indians north of Mexico / edited by Frederick Webb Hodge. - New ed. - New York : Rowman and Littlefield, 1971. - (Smithsonian institution : Bureau of ethnology // Bulletin ; 30)

1. - 972 s. : ill.
2. - 1221 s. : ill.
Sid. 869 Minisink(the place of the Minsi)-(Heckewelder) The leading division of the Munsee with whom they are often confounded. Sid. 957. Munsee "their council village was Minisink, probably in Sussex co. N.J.....
According to Ruttenber (1872) they were divided into the Minisink, Waoranec, Warranawonkong, Mamekoting, Wawarsink and Catskill.
Dahlstiernas kungaspegel som ange namnet minisink kan ha sett det på någon John Smithkarta kanhända.

Lindberg, Christer
Den gode och den onde vilden. - Lund : Arkiv, 224 s. : ill.
Bl a: Indianromantik och civilisationskritik. - sid. 103-126.

Losman, Arne
Skokloster - Europe and the World in a Swedish Castle. - 18 s. : ill.
= Sid. 84-101 i:
The Age of New Sweden. - Stockholm : Livrustkammaren, 1988. - 131 s. : ill.
Bilder: sid 90. Medallion bearing symbolic image of the continent of
America. Skokloster / Photo: Sören Hallgren. [Gips i tak]
sid. 98 Indian club. From wrangel's armoury. Skoklkoster/ Photo:
Samuel Uhrdin.
sid. 99: Indian wolf's head. From Wrangel's armoury. Skokloster. /
Photo: Samuel Uhrdin.
Om Wrangels bokinköp via agenter i Holland. Kontakter med Printz och Lindeström.s. 97-100 ; "And he was able to form a different, less factual impression of America - a sort of American romanticism - as aparticipant in some of the festivities of the Swedish court, where the aristocrcacy used to amuse themsleves by dressing up as Indians". Sid. 97. Om föremålen på Skokloster mm.

Andrae, Marika
Pojkar som ställföreträdande vuxna. - 5 s.
= Sid. 164-168 i: ANDRAE, 2001.
[Om flygboken "Bob flygare" av Eve Grey med inslag av creeindianer]

Andrae, Marika
Äventyr i vildmarken. - 5 s.
= Sid. 213-217 i: ANDRAE, 2001.
[En smula om indianer i Wahlströms bokproduktion]

Andrae, Marika
Rött eller grönt? : flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944. - Stockholm : B.Wahlström, 2001. - 340 s. - (Skrifter // utgivna av Svenska Barnboksinstitutet ; 73)
Diss.

Bergstrand, Ulla
En bilderbokshistoria : Svenska bilderböcker 1900-1930. - Stockholm : Bonniers junior, 1993. - 228 s : ill. - (Skrifter / utgivna av Svenska barn-boksinstitutet ; 44)
Med sammanfattning på engelska. Motivkatalogen har uppslag på
ordet ”Indian” på Nr 79,80,96, 118, 121, 173, [142].

Eidevall, Gunnar
Amerika i svensk 1900-talslitteratur : från Gustaf Hellström till Lars Gustafsson. - Stockholm : A&W international, 1983. - 224 s. - (Stockholm studies in history of literature ; 25)
Spec. sid 13-20 + 89-93.

Elovson, H.
Amerika i svensk litteratur 1750-1820 : en studie i komparativ litteraturhistoria. - Lund : Gleerup, 1930. - 320 s.
Diss.

Koch, G.H. von
Svensk amerikalitteratur. - 12 s.
= Sid. 50-61 i: FOLKBIBLIOTEKS-BLADET // 1910.

Bygdén, Leonard
Svenskt anonym- och pseudonymlexikon : bibliografisk förteckning öfver uppdagade anonymer och pseudonymer i den svenska litteraturen. - Stockholm : Rediviva, 1974. - 1052 s.
Faks. av originaluppl, m rättelser och tillägg samt person- och
pseud.register. 

Indianboken allmänt : På svenska

Ahlborn, Kenneth
Indianer och trappers. - 15 s. : ill.
= Sid. 19-33 i:
Ahlborn, Kenneth
Alla tiders bokserie : 85 år med B.Wahlströms röda och gröna ryggar / Kenneth Ahlborn & Urban Nilmander. - Stockholm : B.Wahlström, 1999. - 203 s. : ill.
Cooper, Ellis, May, David Ljungdahl, Albin Widén ; Stig Holmås. Omslagsbilder.

Barthel, Sven
Äventyrens värld. - 60 s.
= Sid. 47-106 i:
Barthel, Sven
Äventyrens värld. - Stockholm : Bonnier, 1941. - 241 s. : ill.
  Om Buffalo Bill och Texas Jack-böcker, Ellis, Cooper, May, Henty, Bird m fl

Bolin, Greta
Vildmark, indianer, nybyggarliv. - 7 s.
= Sid. 135-141 i:
Bolin, Greta
Barn och böcker : en orientering / Greta Bolin, Eva von Zweigbergk, Mary Örvig. - Ny omarb. uppl. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1972. - 334 s. : ill.

Bruhn, Karl
Indianromanerna + Andra vildmarksberättelser. - 22 s.
= Sid. 93-114 i:
Bruhn, Karl
Från prinsessan Snövit till kavaljererna på Ekeby : en studie kring folkskolålderns litterära intressen. - Stockholm : Natur och kultur, 1944. - 206 s.

Bäck, Folke
Prärieindianerna. - 7 s. : ill.
= Sid. 63-69 i: BÄCK: Barndomsminnen.
   Om läsningen av indianboken.

Cederback, Bengt
Indianböcker i dag / Av Bengt Cederback, Kent Hägglund och Lars Åberg. - 1 s.
= Sid. ? i: DN // 1986-03-01

Eriksson, Tommy
”Indianskrivare” i Sverige. - 2 s.
= Sid. 12-13 i: INDIANBULLETINEN // 1986:3

Förslag till inrättande af sockenbiblioteker. - 22 s.
= Sid. 47-68 i: LÄSNING FÖR FOLKET // 1859:1.
   Catlin.

Hirdman, Arne
[Alla tiders folkböcker] : Amerika. - 10 s. + ff.
= Sid. 53-62 + ff i: HIRDMAN: Alla tiders folk-böcker. - 1950.

Holmberg, Claes-Göran
Crossroads : Möten med den samtida amerikanska litteraturen. - Nora : Nya doxa, 1994. - 231 s.
Innehåller intervjuer med och essäer om nutida amerikanska
författare. Oftast är det endast små notiser, men påfallande ofta
handlar det om nutidens indianska författare [Den nya
indianlitteraturen s.204-206, Louise Erdrich s. 198, William Least
Heat Moon s.210] eller om andra författare som ofta har något av
det indianska invävt i sina berättelser: [Richard Ford s. 59-66 + Att
pröva lyckan s.s.181-182. Jim Harrison s.202. Cormac McCarthy
s.212-214 ; Jane Smiley s.222. William T. Vollman s.226-228 ;
Västernförfattare s.230-231.] m fl. Richard Ford anges även han
ha indianblod i sig.

Holmberg, Claes-Göran
Nyare amerikansk litteratur 1 : Den nya indianlitteraturen. - 2 s.
= Sid. 9-10 i:
Ikoner : vision och tradition // - Lund : bibliotekstjänst. - 2000 : 6.

Hägglund, Kent
Indianböcker. - 15 s.
= BIS // 40/41 Nr 5-6 1977 och
BIS // 48/49 Nr 1-2 1979 sid. 48-49+ 52-53.

Hirn, Yrjö
Indianer och romare. - 17 s.
= Sid. 242-258 i: HIRN, 1941.

Hirn, Yrjö
Vilden som förste älskare. - 19 s.
= Sid. 242-258 i: HIRN, 1941.

[Indianböcker läste han med stort intresse]. - 2 s.
= Sid. 12-13 i:
Frans G. Bengtsson : en minnesbok / under redakton v Germund Michanek. - Uppsala : Lindblad, 1955. - 285 s. : ill. 

Jansson, Staffan
Indianens nya roll : indianromaner i urval / av Staffan Jansson. - [Folder] - Lund : Bibliotekstjänst, 1990. - (Lästips 1990:1)

Klingberg, Göte
Den historiska äventyrsromanen. - 16 s.
= Sid. ? i:
Klingberg, Göte, 1918-
Barn- och ungdomsboken förr och nu. - 2. helt omarb. uppl. - Stockholm : Natur & kultur, 1967. - 233 s.
1. uppl. med titeln: Barnboken genom tiderna
Klingberg, Göte
Barn- och ungdomsboken förr och nu. - Stockholm :. Barnboken genom tiderna. - 1962.
2 omarb uppl. utg m titeln: Barn- och ungdomsboken förr och nu. -
1967.

Kåreland , Lena
Om indianboken m m . - 14 s.
= Sid. 162-171+ 202 i: KÅRELAND: Gurli Linders barnbokskritik. -

Lagerlöf, Selma
[Det finns sen bok som heter Oceola]. - 3 s.
= Sid. 77-79 i: LAGERLÖF: Ett Mårbackabarn. 

Larson, Lorentz, 1894-1981
Ungdom läser : en undersökning över läsintressena hos barn och ungdom i åldern 7-20 år / av Lorentz Larson. - Göteborg : Sveriges allmänna folkskolärarförenings litteratursällskap, 1947 . - 378 s. - (Pedagogiska skrifter ; 195/198)
En utredning av vad barn och ungdom läste på 1940-talet.
Naturligtvis även indianböcker, och vilka. Se t ex sid 23,
"9-årsåldern" s. 280-283.

Lysholm, Adolf
[Om indianboksläsning]. -
= Sid. i:
Lysholm, Gustaf
När ja var femton år : La vie en fleur. - Stockholm : Bonnier, 1973. - 166 s.

Malm , Einar
Mina första indianböcker. - 6 s.
= Sid. 188-193 i: RÅDSELD OCH KRIGSTRUMMA. - 1969.

Mjöberg, Jöran
Indian förnyar den amerikanska litteraturen. - 2 s.
= SVENSKA DAGBLADET // 1996-10-30.
Recension av David Treuers roman "Little", samt kort orientering om
dagens indianska författare m m.

Mählqvist, Stefan
Äventyrsmotiv. - 1 s.
= Sid. 145 i: MÄHLQVIST: Böcker för svenska barn 1870-1950.

Pettersson, Jan-Erik
Den riktiga indianboken. - 9 s.
= Sid. 108-118 i: INKAGULD..., 1974.

Skard, Sigmund
Vilda västern. - 2 s.
= Sid. 361-362 i: LITTERATURENS VÄRLDSHISTORIA D?. -

Stybe, Vibeke
Coopers indianromaner och Marryats sjöromaner. – 4 s.
= Sid. 96-99 i:
Stybe, Vibeke
Från Snövit till Snobben : barnbokens ursprung och utveckling / svensk bearb. av Lars Furuland och Stefan Mählqvist. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1970. - 271 s. : ill. – (Alma-serien ; 20)
Orig:s titel: Fra Askepot til Anders And : børnebogen i kulturhistorisk perspektiv.
Senare utgåvor finns.

Valtiala, Nalle
Res västerut, unge man! : essayer. – Ekenäs : Söderström, 1978. – 175 s.
Innehåller ett och annat av intresse om Cooper, Francis Parkman m
fl.

Valtiala, Nalle
I Mark Twains hjulspår. – Ekenäs : ETA, 1982. – 179 s. : ill.
Ett och annat nöjsamt om Mark Twain, indianer och indianboksförfattare, mestadels små notiser.

Genres : Deckare

Broberg, Jan
[Om Manly Wade Wellman och den första indiandetektiven]. - Notis. 1 s.
”..(Manly Wade) Wellman i mitten av fyrtiotalet skrev en mycket
uppmärksammad deckarnovell med en indiansk detektiv i
huvudrollen, ”A Star for a Warrior”, en av de allra första
historierna med en problemlösare ur de etniska minoriteterna i
centrum”.
= Sid. 67 i:
Broberg, Jan
I fantasins världar. - Göteborg : Zinderman, 1985. - 158 s. : ill.

[Indiandeckare]. – 1 s.
= Sid. 16 i:
Bra om deckare 33 // Medlemstidning för bokklubben ”Bra deckare”
= Förordet till: Hillerman, Tony Flugan på väggen. – 1975.

Reportern, historieberättaren och mannen från sydvästern. - 8 s.
[Om Tony Hillerman]
= Sid. 29-36 i:
DAST-magazine // 1998:3.

Eriksson, Bengt
Abigail Padgett. - 2 s.
= Sid. 214-215 i:
Eriksson, Bengt
Deckarhyllan : Från Hans Alfredson till Margaret Yorke. - Lund : Bibliotekstjänst, 1995. - 283 s.

Trenter, Ulla
Schamaner. – 3 s.
Sid. 47-49 i:
Trenter, Ulla
Heliga mord : en läsebok om religion och brott. – Bromma : Jury, 2005. – 127 s.


Om Tony Hillermans deckare som utspelas på det stora Navajorservatet. Detektiver är Joe Leaphorn och Jim Chee. 1900-talet och en notis om Giles Blunts roman Schamanen där just en indiansk schaman tagit makten över knarkhandeln. (Läsaren av boken förstår emellertid snart att det inte alls rör sig om någon indian utan en s k wannabe flummare S.J.)

Läsning av indianböcker

Malm, Einar
Mina första indianböcker. – 5 s.
= Sid. 188-193 i:
Rådseld och krigstrumma / Under redaktion av Erik ”Uncas” Englund och Albin Widén ; illustrationerna har utförts av Gunnar Olofsson. - Stockholm : Norstedt, 1969. - 206 s. – (Indianklubbens årsbok ; 1969)

Ericson, Stig
Min ungdoms hjältar : Om Hjortfot, men mer om Buffalo Bill. - 9 s.
= Sid. 148-156 i:
Barndomens böcker : barnboksförfattarnas litteraturhistoria / redaktörer: Annika Holm & Siv Widerberg. - Stockholm : Gidlund, 1984. - 324 s. : ill.

Stefansson, Viljhjalmur
Som pojke läste jag dussintals böcker om cowboys och indianer. - 2 s.
= sid. 4-5 i: STEFANSSON: Snöhyddornas folk.

Svensson, Conny
Indianer och vita. -
= Sid. 55-72 i: Svensson, 1997.
May : Old Shatterhand, Ellis :Hjortfot, Harry McFie.
Svensson, Conny
Tarzan i slukaråldern. - Stockholm : Rabén Prisma, 1997. -
223 s.- (Skrifter utgivna av svenska barnboksinstitutet ; 61)

Wästberg, Pär
Indianen. - 6 s.
= Sid. 48-53 i: WÄSTBERG: Hjältarnas uttåg. - 1964.
   Läsning av indianboken.

Klintberg, Bengt af
Indianer. - 13 s.
= Sid. [75]-[87] i:
Klintberg, Bengt af
Rebecka och tigern : Berättelser från 1900-talets mitt. - Stockholm : Atlantis, 2001. - 146 s.
Indianlek - Läsning om indianer ur Nordisk familjebok

Leffler, Marion
Böcker, bildning, makt : arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901. - Lund : LUP, 1999.
Avsnittet Vad lånades? s. 250-284. Cooper, Marryat skillnaden mellan män och kvinnors lån etcBokbestånd och lån i bibliotek i Lund och Helsingborg under 1800-talets senare del.

Indianboken allmänt : På engelska

American Fiction. - 5 s.
= Sid. 408-413 i: The Readers adviser - 1968.

Brooks, Van Wyck
The world of Washington Irving. - First reprinted ed. - Cleveland : World publishing company, 1946. - 495 s.

Harjo, Suzan Shown
Arts, Contemporary (Since 1960). - 7 s.
= Sid. 50-56 i:
Hodge: encyclopedia of North American Indians.

Karl, Frederick R.
[Moderna amerikanska författare m anknytning till indianromanen]. - 21 s.
= Sid.18 ff KARL: American fictions 1940-1980. - 1983. Ge

Indians of North America .... began to figure.. in literature. - 7 s.
= Sid. ?? i: CARPTENTER, H: The Oxford companion to children's literature. - 1984 G(x)

Mingling of tounges. - 14 s.
= 676-689 i: LITERARY HISTORY OF THE UNITED STATES. -
Europeiska förf. i USA.

The west as seen from the east. - 7 s.
= Sid. 771-777 i: LITERARY HISTORY OF THE UNITED STATES. -

På tyska

Abenteuerbuch. - 2 s.

Husbek, Peter
Indianerbuch. - 4 s.
= Sid. 6-9i: LEXIKON DER KINDER...

Hürlimann, Bettina
Von Wildtöter zu Old Shatterhand. - 15 s.
= Sid. 83-97 i: HüRLIMANN: 1963.

Künnemann, Horst
Cowboy. - 2 s.
= Sid. 277-278.

Künnemann, Horst
Wildwest in der Kinder- und Jugend-
literatur. - 3 s.
= Sid. 809-811 i:LEXIKON DER KINDER....
 
Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur / herausgegeben von Klaus Doderer.

Rassenkonflikte. - 2 s.
= Sid. 128-129 Del ?.

Reiseliteratur in der Kinder- und Jugend-literatur. - 2 s.
= Sid. 158-159 i Del ?.

Renschler; Regula
Dritte Welt in der Kinder- und Jugendliteratur. - 4 s. 

Bilderboken

Bergstrand, Ulla
En bilderbokshistoria : svenska bilder-böcker 1900-1930. - Stockholm : Btj, 1993. - 228 s. : ill. -
(Skrifter / utgivna av Svsenska barnboksinstitutet ; 44)

Dramatik

Munkesjö, Anders
En indianpjäs för mellanstadiet. - 2 s. : ill.
= Sid. 36-37 i: BARN OCH KULTUR // 1973:2/3

Litteraturundervisning

Hallberg, Kristin
Litteraturläsning : barnboken i undervisningen. - Solna : Ekelund, 1993. - 135 s. : ill.

Massmarknadsböcker

Den moderna västernutgivningen i Sverige börjar med Pingvinböckerna år 1951. I denna serie gav man så sent soms 1960 ut ”uppror bland bergen”, en riktig dålig indiandödarvästdern som kunde ha varit skriven hundra år tidigare och som möjligen också är det.” Sid. 215 i Kiosklitteraturen. – 1977.
Sid. 216 i Kiosklitteraturen.

urskilja några huvudformer av västernböcker…”
2. Realistisk. Realistiska detaljer både vad gäller vapen och skottskador. Ofta indianvänlig. Försöker ofta ge ekonomiska förklaringar till konflikter. Exempel: Ben Hogan.” (Skriven av Kjell E. Genberg. Se sid 207)

Bergqvist, Christer
Västernmyten. - 23 s.
= Sid. 213-221 + 244-265 i:
Kiosklitteraturen : 6 analyser / av Yngve Lindung (red). – Stockholm : Tiden, 1977. – 275 s.

Bergquist, Christer
Populärvästern i Sverige : innehåll struktur och myt / av Christer Bergquist, Bengt Wikholm och Leif Åberg. – 42 s.
= Sid. 206-248 i:
Kiosklitteraturen : 6 analyser / av Yngve Lindung (red). – Stockholm : Tiden, 1977. – 275 s.

Boethius, Ulf
När Nick Carter drevs på flykten : kampen mot "smutslitteraturen" i Sverige 1908-1909. - Stockholm : Gidlund, 1989. - 372 s. : ill.
  Spec. sid. 44-56 ang Buffalo Bill och Texas Jack-häftena.

Hirdman, Arne
Alla tiders folkböcker : ett bidrag till den billiga bokens historia / av Arne Hirdman ; med vinjetter och omslag av Sven Lundqvist. - Stockholm : Folket i Bild, 1950. - 143 s.
Kapitlet "Amerika" = Sid. 53-62. + s.91, 120.

Johansson, Hans Olof
Utgivningen av böcker i massmarknadsserier 1965-1970. - 34 s.
= Sid. 276-309 i:
En bok om böcker : litteraturutredningens branschstudier. - Stockholm : Utbildningsdepartementet, 1972. - 613 s. - (SOU 1972:80)
Separat bilagedel 3 till litteraturutredningens huvudbetänkande.

Mählqvist, Stefan
Äventyrsmotiv. - 1 s.
= Sid. 145 i:
Mählqvist, Stefan
Böcker för svenska barn 1870-1950 : en kvantitativ analys av barn- och ungdomslitteratur i Sverige. - Stockholm : Gidlund,1977. - 205 s. -(Skrifter / utgivna av Svenska barnboksinstitutet ; 5)

Lindung, Yngve
Västernberättelsen. - 6 s.
= Sid. 83-88 i: LINDUNG: ÄVENTYR OCH KÄRLEK : OM KIOSKLITTERA-TUREN

Lundqvist, Åke
Louis L’Amour : Fällan. - 17 s.
= Sid. 30-46 i:
Lundqvist, Åke
Masslitteraturen : förströelse – förförelse – fara?. – Stockholm : Aldus/Bonnier, 1977. – 173 s.

Lundqvist, Åke
Svenska masslitteraturförfattare - en enkät. - 11 s. + Litt. 7 s.
= Sid. 157-167 + litt. sid. 168-174 i:
Lundqvist, Åke
Masslitteraturen : förströelse – förförelse – fara?. – Stockholm : Aldus/Bonnier, 1977. – 173 s.

Reiter, Joan Swallow
[Kvinnan i indianboken]. - 1 s.
= Sid. 22 i: REITER, 1985.

INDIANSKA FÖRFATTARE

Dahlin, Barbro
Indiansk poesi. - 10 s. : ill.
= Sid. i: CAFÉ EXISTENS // 1982:17/18.

Morgan, Lael
Förläggarens efterord. - 5 s.
= Sid. 138-142 i:
Wallis, Velma
Två kvinnor : en indianlegend från Alaska ; översättning Kerstin Hallén ; [vinjetter James Grant]. - Stockholm : Trevi. - 141 s.
Orig:s titel: Two old women. 1993.

Valtiala, Nalle
N. Scott Momaday. - 9 s.
= Sid. 237-245 i:
Valtiala, Nalle
Notvarp i Sargassohavet. – Helsingfors : Söderström, 1972. – 282 s. –(Zoom)

Mjöberg, Jöran
Nestor bland native Americans : Indianen och författaren N. Scott Momaday / av Jöran Mjöberg. - 14 s. : ill. : portr.
= Sid. [30]-43 i: HORISONT // 1999 : 4.

Broberg, Jan
[Notis om Momaday : ”De nordamerikanska indianernas mytologi utnyttjas på ett liknande sätt i några böcker av N. Scott Momaday, till ursprunget kiowaindian och till yrket professor i litteratur”.]
= Sid. 143 i:
Broberg, Jan
I fantasins världar. - Göteborg : Zinderman, 1985. - 158 s. : ill.

Schlesier, Karl-Heinz
Die literatur der Nordamerikanischen indianer. - 4 s.
= Sid. 591-594 i: ?????

Västernmyten

Olsson, Jan Olof
Home on the range. - 28 s.
= Sid. [99]-127 i:
Olsson, Jan Olof
Amerikafeber / Jan Olof Olsson. Margareta Sjögren. - Stockholm : Bonnier, 1962. - 247 s. : ill.

Aghed, Jan
Hollywoods Vilda Västern ideal: "Den ende bra indianen är en död indian" / Artikel av Jan Aghed bearbetad för Ordets makt av redaktionen. - 11 s : ill.
= Sid 24- 31 i: Ordets [Filmens] makt // 1979/80 Nr 1.
Om indianen i västernfilmen i ett proggigt sjuttiotalsperspektiv.

SYNEN PÅ INDIANEN

Fur, Gunlög
Ädla vildar, grymma barbarer och postmoderna historier / av Gunlög Fur. - 17 s.
= Sid. [637]-653 i: HISTORISK TIDSKRIFT // 1999 : 4.

Lindberg, Christer
Indianer på museum eller hur vi möter det annorlunda. - 8 s. : ill.
= Sid. [48]-55 i: TVÄRSNITT // 1999 : 4.
   Eg om indiansk konst.

Pålsson, Yvonne 1949-
Bilden av indianen : kan en icke-indiansk författare skriva rättvisande om indianers liv och kultur? - 13 s.
= sid. 32 - 44 i: BARNBOKEN // 2004 : 2

Linström, Aksel
Hunra procent amerikan. - 12 s.
= Sid. ?? i: LINDSTRÖM: Sjung, Debora.

Pirsig,
Lila :

Tocqueville, Alexis
Jämlikhet mellan raserna. - 22 s.
= Sid. 136-157 i: TOCQUEVILLE,1986.

Lindqvist, Sven
Amerikas tre raser : Alexis de Tocqueville 1840. - 8 s.
= Sid. 57-64 i: LINDQVIST, 1995.

ATT KOLLA

Valtiala, Nalle
Vagabondgestalt i robusta pojkböcker. - Understreckare.
= Sid. ?+? i: SVENSKA DAGBLADET // 921004. 

AIMARD, GUSTAVE

Linder, Erik Hjalmar
Trohjerta aoch Inka Manco. - 6 s.
= Sid. 5-10 i:
Linder, Erik Hjalmar
Rödskinn och madonnor. - 1958.

Andersen, Leif Esper  

Mählqvist, Stefan
Leif Esper Andersen. – 13 s.
= Sid. 7-19 i:
De översätts för ungdom : porträtt av elva utländska ungdomsförfattare / red.: Carl-Agnar Lövgren. - 2., omarb. uppl. - Lund : Bibliotekstjänst, 1979. - 139 s. : ill. – (Barn- och ungdomsförfattare ; 4) 

ANDERSSON, DAN

Odstedt, Anne-Marie
Dan Andersson : en levnadsteckning. - Stockholm : Natur och kultur, 1941. - 152 s. : ill.
Flera senare utgåvor.
Kap. "Amerikaresan" s.32-37.

Uhlin, Eric
Dan Andersson före Svarta ballader : liv och diktning fram till 1916. - Stockholm : Tiden, 1950. - 625 s. : ill.
Sid. 71-73, 252-297,350-353.

ANDREWS, LYNN

Drury, Nevill
In träder Lynn Andrews. - 8 s.
= Sid. 120-127 i:
Drury, Nevill
Shamanism / Nevill Drury ; översättning: Mikael Hedlund. - Stockholm : Forum, 1996. - 155 s. : ill.
Orig:s titel: The elements of shamanism. 

AUSTER, PAUL

Vogel, Viveka
Paul Auster : En Kafka i New York. -
= Sid. 174-181 i. VOGEL, 1990.

BUFFALO BILL Se CODY, WILLIAM F.

CAMPANIUS, JOHAN

Collijn, Isak
Den svensk-indianska katekesen. - 8 s.
= Sid. 353-360 i: ORD OCH BILD // 1937.

Johnson, Amandus
Johan Campanius. - 2 s.
= Sid. 123-124 i: SVENSKARNA..., 1926.

Johansson, J. Viktor, 1888-1967
Från Gutenbergbibeln till Gösta Berlings saga : vandringar i Bibliotheca Qvarnforsiana. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1952. - 317 s. : ill.

Johansson, J. Viktor
[Den andra gruppen innehåller litteratur om Sveriges forna besittningar.]. -
= Sid. 178-183 i: JOHANSSON, 1952.
Om varianttryck av kartan över Nya Sverige i Holm:s samt Indiankatekesen. 

CAPOTE, TRUMAN - USA

Valtiala, Nalle
Truman Capote. – 25 s.
= Sid. 58-82 i:
Valtiala, Nalle
Notvarp i Sargassohavet. – Helsingfors : Söderström, 1972. – 282 s. –(Zoom) 

CASTANEDA, CARLOS -

Drury, Nevill
Carlos Castaneda-debatten. - 8 s.
= Sid. 112-119 i:
Drury, Nevill
Shamanism / Nevill Drury ; översättning: Mikael Hedlund. - Stockholm : Forum,
1996. - 155 s. : ill.
Orig:s titel: The elements of shamanism.

CATHER, WILLA

Jöran Mjöberg i SVD 1999 eller så

CARD, ORSON SCOTT

Johansson, Annika
Orson Scott Card. - 5 s.
= Sid. 170-174 i:
Johansson, Annika
Världar av ljus, världar av mörker : Fantasy & skräcklitteratur. -
2. omarbetade uppl. - Lund : Bibliotekstjänst, 2000. - 335 s. 

CATHER, WILLA

Mjöberg, Jöran
Indiankulturen är kreativitetens livmoder. - 1 s.
= Sid. 11 avd. Kultur i:
Svenska dagbladet // 1999-02-05.
Artikel kring Willa Cather och indianerna.

CHATEAUBRIAND, FRANCOIS RENE DE

Hirn, Yrjö
Chateaubriand och indianromantiken. - 17 s.
= Sid. 259-273 i: HIRN; 1941.

Linderholm, Helmer
Atala - den första indianromanen. - 13 s.
= Sid. 123-135 i: ATTACK I GRYNINGEN, 1978.
= Sid. 80-91 i: LINDERHOLM, 1983.
Ngt reviderad essä.

Nykrog, Per
Chateaubriand - drömmare, politiker, betraktare. - 7 s.
= Sid. 329-335 i: LITTERATURENS VÄRLDSHISTORIA ??

Svanberg, Viktor
Exotism. - 19 s.
= Sid. 129-147 i: SVANBERG: Rydbergs Singoalla. - 1923. 

CLEVE, BERTIL - Sverige 1907

Collin, Bengt
Bertil Cleve : en gång författare för ungdomlig smak!.- 12 s. : ill.
= Sid. 6-17 i: DAST-magazine // 1998:3.

DOYLE, ARTHUR CONAN - England 1859-1930

Carr, John Dickson
[Conan Doyles "Refugees"]. - 5 s.
= Sid. 91-95 i:
Carr, John Dickson
Conan Doyle / Översättning av Nils Holmberg, 1950. - 350 s. : ill.
Orig:s titel: The life of Sir Arthur Conan Doyle.

ERICSON, STIG 1929-1986

Pålsson, Yvonne 1949
Den röda vägen : Stig Ericson och indianböcker på svenska för barn och ungdom. - Umeå : Umeå univ., 2006. - 182 s.
Diss..

Pålsson, Yvonne 1949-
Den röda vägen : Den svenska indianboken för barn och ungdom, särskilt Stig Ercsons författarskap - 3 s.
= sid. 32 - 34 i: BARNBOKEN // 200 : 2

Pålsson, Yvonne 1949
Förtryck av ett minoritetsfolk : Postkkoloniala aspekter på indianböcker för barn och unga - 1 s.
= sid. 37 - 48 i: BARNBOKEN // 2008 : 2
En jämförelse av Stig Ericsons böcker "Indianupproret" och "Lilla
Vargen och de talande tecknen".

GENBERG, KJELL E.

Lundqvist, Åke
Svenska masslitteraturförfattare - en enkät. - 11 s. + Litt. 7 s.
= Sid. 157-167 + litt. sid. 168-174 i:
LUNDQVIST: Masslitteraturen.

Hedlund, Tom
Gunnar Harding.- 15 s. : portr.
= Sid. 81-95 i:
Hedlund, Tom
Mitt i 70-talet : 15 yngre svenska författare presenteras. - Stockholm : Forum, 1975. - 217 s. : ill. 

GOSSELMAN, KARL AUGUST

Nilsson, Gustaf-Adolf
Gosselman, Karl August. - 4 s.
= Sid. 85-88 i: NILSSON: Sjöfarare.

HANDS, NANCY

Stjärne, Kerstin
Vad händer när man leker indianer?. - 4 s. Portr.
= Sid. 345-348 i: STJÄRNE: Vems är framtiden?

HARDING, GUNNAR

Hedlund, Tom
Gunnar Harding.- 15 s. : portr.
= Sid. 81-95 i:
Hedlund, Tom
Mitt i 70-talet : 15 yngre svenska författare presenteras. - Stockholm : Forum, 1975. - 217 s. : ill. 

HELLER, JOSEPH

Vogel, Viveka
Joseph Heller : Jag håller mig till det jag kan. -
= Sid. 148-153 i: VOGEL, 1990.

HILLERMAN, TONY [e g Anthony] - USA F 1925


Fredriksson
, Karl G
Bland navajovargar och tidstjuvar. - 7 s.
= Sid. 263-271 i:
Fredriksson, Karl G
Nåd och straff : religiösa motiv i deckare och thrillers / Karl G. Fredriksson
Lilian Fredriksson. - Lund : BTJ Förlag, 2007. - 533 s.
Gz Hillerman, Tony (om hans romaner)

Reportern
, historieberättaren och mannen från sydvästern. - 8 s.
[Om Tony Hillerman]
= Sid. 29-36 i:
DAST-magazine // 1998:3.

Breslin, Catherine
Tony Hillerman. - 4 s. portr.
[Intervju på engelska]
= Sid. 16-19 i: DAST Magazine // 1989:1

[Om Tony Hillerman]. - 3 s.
= Sid 16-18 i: JURY // 1991:4.

Eriksson, Bengt
Tony Hillerman. - 4 s.
= Sid. 141-144 i:
Eriksson, Bengt
Deckarhyllan : Från Hans Alfredson till Margaret Yorke. - Lund : Bibliotekstjänst, 1995. - 283 s.

Trenter, Ulla
Schamaner. – 3 s.
Sid. 47-49 i:
Trenter, Ulla
Heliga mord : en läsebok om religion och brott. – Bromma : Jury, 2005. – 127 s.


Om Tony Hillermans deckare som utspelas på det stora Navajorservatet. Detektiver är Joe Leaphorn och Jim Chee. 1900-talet och en notis om Giles Blunts roman Schamanen där just en indiansk schaman tagit makten över knarkhandeln. (Läsaren av boken förstår emellertid snart att det inte alls rör sig om någon indian utan en s k wannabe flummare S.J.)

HOLM, THOMAS CAMPANIUS - Sverige ca 1670-1702

Svenskt biografiskt lexikon 

HORNBORG, EIRIK

Nilsson, Gustaf-Adolf
Eirik Hornborg. - 4 s.
= Sid. 163-166 i: NILSSON: Sjöfarare.

HUNT, HELEN

Lindqvist, Sven
Skammens århundrade : Helen Hunt 1881. - 8 s.
= Sid. 92-99 i: LINDQVIST, 1995.

HUNTER, EVAN

Genberg, Kjell E.
Evan Hunter : Familjen Chisholm. - 1 s.
= Sid. 8 i: DAST MAGAZIN // 1986.

JOHNSON, PAULINE E. - Canada

Lindén, Claudia
Rött och vitt : Om Pauline Johnson alias Tekahionwake. Tema Kanada. - 3 s.
= Sid. 20-22 i:
Allt om böcker // 1994:1.

KESEY, KEN

Stenius, Yrsa
Gökboet. - 32 s.
= Sid. 112-142 i: STENIUS: I väntan på vadå.

KROETSCH, ROBERT - Canada

Lundkvist, Artur
I Kanadas vilda väster [Robert Kroetsch]. – 7 s.
= Sid. 158-164 i:
Lundkvist, Artur
Segling mot nya stjärnor : artiklar om utländsk litteratur. – Stockholm : Bonnier, 1987. – 203 s.

KULLMAN, HARRY

Alfvén-Eriksson, Anne-Marie
Harry Kullman. - 18 s.
= Sid. 63-80 i:
De läses än : från Bertil Almqvist till Anna Lisa Wärnlöf : porträtt av tolv svenska barboksförfattare. - Lund : Biblioteks-tjänst, 1987. - 203 s. : ill.

Söderhjelm , Kai
Den historiske Kullman. - 14 s.
= Sid. 305-318 i:
Barndomens böcker : barnboks-författarnas litteraturhistoria / Red.: Annika Holm & Siv Widerberg. - Stockholm : Gidlund, 1984. - 324 s. : ill.

Författaren från Fattigmannagatan : en bok om Harry Kullman / Red. Stefan Mählqvist. – Stockholm : rabén & Sjögren, 1989. – 168 s. : ill.

KING, THOMAS -

Loeb, Monica
Crossing the US/Canadian National Border : A matter of identity in Joyce Carol Oates, Thomas King and John Steinbeck. - 9 s.
= Sid. 45-53 i:
Dangerous crossing : papers on transgression in literature and culture / editors: Monica Loeb and Gerald Porter. - Umeå : Universitetet ; Uppsala : Swedish science press [distributör], 1999. - 206 s. - (Umeå studies in the humanities ; 146)(0345-0155)

L'AMOUR, LOUIS

Lundqvist, Åke
Louis L’Amour : Fällan. - 17 s.
= Sid. 30-46 i:
Lundqvist, Åke
Masslitteraturen : förströelse – förförelse – fara?. – Stockholm : Aldus/Bonnier, 1977. – 173 s. 

Leonard, Elmore

Vogel, Viveka
Elmore Leonard : Dialogen viktigast, -
= Sid. [103]-115 i:
Vogel, Viveka
Från Jackie Collins till Joseph Brodskky ;: 27 amerikanska författarprofiler. - Göteborg : Tre böcker :
Göteborgs-posten, 1990. - 218 s. : ill.

LINDERHOLM, HELMER

Hägglund, Kent
Helmer Linderholm. - 15 s.
= Sid. 81-95 i:
De läses än : från Bertil Almqvist till Anna Lisa Wärnlöf : porträtt av tolv svenska barboksförfattare. - Lund : Bibliotekstjänst, 1987. - 203 s. : ill. 

LINDHESTRÖM, PEHR -Sverige 1632-1692

Svenskt biografiskt lexikon

 

LONDON, JACK

Hagliden, Gudrun
Skriet från vildmarken av Jack London. - 4 s.
= Sid. 10-13 i: BERÄTTARE FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN. - 1983.

London, Charmian
Jack London / översättning av Ernst Lundquist. - Stockholm : Bohlin, 1922.
Orig:s titel: The book of Jack Lodon.

D.1. - 432 s. : ill.
D.2. - 401 s. : ill.

LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH

Malm, Einar
Rain in the face, bröderna Custer och Longfellow. – 11 s.
= Sid. 175-185 i:
Striden vid Pierre’s hole och andra berättelser / utgivna av Indianklubben ; red.: Albin Widén ; [ill.: Anders Olsson]. - Stockholm : Lindqvist, 1975. - 205 s. : ill. – (Indianklubbens bästa)

Swan., Gust. N.
Longfellow och Tegnér. - 11 s.
= Sid. 140-150 i:
SVEA : Folk-kalender för 1905/ med 41 illustrationer. - Stockholm :
Bonnier, 1904. - 256 s. : ill.

Rooth, Anna Birgitta
Chibiabos, Väinämöinen och Orpheus. - 8 s.
= Sid. 64-71 i: LOKALT OCH GLOBALT ??

Gråa Ugglan
Det övergivna blockhuset, eller vad den heter

MACFIE, HARRY

Mortensen, Preben
Den första svensktillverkade kanoten. - 1 s.
= Sid. 13 i:
Mortensen, Preben
Kanotboken / Preben Mortensen ; foto: Preben Mortensen ; teckningar: Staffan Schultz. - Stockholm : W&W, 1978. - 139 s : ill. - (Den moderna handboken)

Mc Cloy, Kristin

Vogel, Viveka
Kristin McCloy : Svårt komma igen med bok nummer två. - 6 s.
= Sid. [106]-111 i:
Vogel, Viveka
Från Jackie Collins till Joseph Brodskky ;: 27 amerikanska författarprofiler. - Göteborg : Tre böcker :
Göteborgs-posten, 1990. - 218 s. : ill.

Olsson, Stellan
Lägereldar längesen. - 2 s.
= Sid. 46-48 i: OLSHEDEN: Vår ungdoms hjältar.

MALM, EINAR

Benktson, Lars
Einar Malms boksamling. - 3 s.
= Sid. 20-23 i: NORDAMERIKAS INDIANER // 1991 : 2.
  MARRYAT, FREDERICK

Nilsson
, Gustaf-Adolf
Frederick Marryat. - 3 s.
= Sid. 82-84 i: NILSSON: Sjöfarare.

[Svensson, Conny
Pli på pojkar : Från Dumas till Kar de Mumma. - Stockholm : Atlantis, 2008. - 195 s. : ill.
Innehåller ett kapitel om Marryats sjöromaner. Intet om indianböckerna.]

MAY, KARL

Wistrand, Rolf
Der Volkschriftsteller Karl May. - 5 s.
= Sid. 78-82 i:
Wistrand, Rolf

Bisarra boksamlare / Illustratör Hasse Erikson. - Sollentuna : Bokvännerna, 1971. - 85 s. : ill. - (Bokvännens småskrifter ; 22)

Gillberg. Gösta
Några rader om Karl May - och vem är det nu, så?. - 2 s.
= Sid. 132-133 i: DAST-magazine // 1998:2.

Olsheden, Jan
Old Shatterhand och de andra.- 2 s.
= Sid. 54-55 i: OLSHEDEN: Vår ungdoms hjältar.

Schneider, Hubertus
Äventyrens mästare är avslöjad. Karl May skildrade indiansagor och orientaliska miljöer, men lämnade själv aldrig Tyskland. - 2 s.
= Sid. 36-37 i: TEMPUS // 1987:23

Torbacke, Jarl
Karl May - en författare mogen för giftskåpet? - 16 s.
= Sid. 15-30 i:
Torbacke, Jarl
Det betvingade ordet : Press- och opinionshistoriska studier. - Stockholm : Pan/Norstedt, 1976. - 248 s. : ill. 

MELANDER, RICHARD

Svensson, Conny
På havet och prärien : Richard Melander. - 19 s.
= Sid. 77-95 i:
Svensson, Conny
Pli på pojkar : Från Dumas till Kar de Mumma. - Stockholm : Atlantis, 2008. - 195 s. : ill.
Kort men bra om Melanders indianböcker.

Bergh Andersson, Britt
Richard Melander - vår förste indianboksförfattare. Rapporter från BUS-gruppen i Göteborg. - 3 s.
= Sid. 32-34 i: SVENSKLÄRAREN // 1986:3

MOBERG, VILHELM

Larsson, Henrik
Vilhelm Moberg och indianerna. - 2 s.
= Sid. 22-23 i: NORDAMERIKAS INDIANER // 1993:4

Linderholm, Helmer
Vilhelm Mobergs utvandrare och indianen. - 5.
= Sid. 194-198 i: RÅDSELD OCH KRIGSTRUMMA, 1969.
=
Linderholm, Helmer
Moberg och indianerna. - 6 s.
= Sid. 185-190 i: LINDERHOLM: De rödas värld. - 1983.
Ngt reviderad essä.

MODIN, UNO -

Hedén, Birger
Uno Modin. – 14 s.
= Sid. 73-86 i:
De läses än : porträtt av elva svenska barnboksförfattare / red.: Carl-Agnar Lövgren. -Lund : Bibliotekstjänst, 1980. - 149 s. – (Barn- och ungdomsförfattare ; 5)

MOMADAY, N. SCOTT

Valtiala, Nalle
N. Scott Momaday. - 9 s.
= Sid. 237-245 i:
Valtiala, Nalle
Notvarp i Sargassohavet. – Helsingfors : Söderström, 1972. – 282 s. –(Zoom)

Mjöberg, Jöran
Nestor bland native Americans : Indianen och författaren N. Scott Momaday / av Jöran Mjöberg. - 14 s. : ill. : portr.
= Sid. [30]-43 i: HORISONT // 1999 : 4.

Broberg, Jan
[Notis om Momaday : ”De nordamerikanska indianernas mytologi utnyttjas på ett liknande sätt i några böcker av N. Scott Momaday, till ursprunget kiowaindian och till yrket professor i litteratur”.]
= Sid. 143 i:
Broberg, Jan
I fantasins världar. - Göteborg : Zinderman, 1985. - 158 s. : ill.

NYBERG, SIGFRID

Warburg, Karl, 1852-1918
Viktor Rydberg : en lefnadsteckning D 1 / af Karl Warburg. – Stockholm : Bonnier, 1900. – 621 s. : ill.

PADGETT, ABIGAIL

Eriksson, Bengt
Abigail Padgett. - 2 s.
= Sid. 214-215 i:
Eriksson, Bengt
Deckarhyllan : Från Hans Alfredson till Margaret Yorke. - Lund : Bibliotekstjänst, 1995. - 283 s.

PARKMAN, FRANCIS - USA 1823-1893

Bengtsson, Frans G.
Den romantiska vildmarken. - 14 s.
= Sid. 88-101 i: BENGTSSON, F: De långhåriga merovingerna. - 1933.

Ny utg. - Stockholm : Pan/Norstedt,
1970. - 204 s. [Sid. 57-65]

Greene, Graham
Francis Parkman. - 7 s.
= Sid. 175-181 i: GREENE,G: Barn, präster, revolutionärer. - 1970.

Jansson, Karl Bertil
Francis Parkman - skrev om vår ungdoms hjältar. - 1 s
= Sid. 68 i:
DAST-magazine // 1998:3.

JAYNE ANNE PHILLIPS
 
Vogel, Viveka
Phillips, Jayne Anne : Vi lever förbi våra minnen och kommer länge och längre bort. - 7 s.
= Sid. 116-122 i: VOGEL, 1990.

REID, THOMAS MAYNE

Klingberg, Göte
[Om Erslev, Wranér, Reid och Gula Vargen]. - 12 s.
= Sid. 30-31 + 44-49 i:
Klingberg, Göte
Sekelskiftets barnbokssyn och Barnbibliotekete Saga. - Stockholm : Svensk Läraretidning, 1966. - 121 s. - (Pedagogiska skrifter ; 239)

Lagerlöf, Selma
[Det finns en bok som heter Oceola]. - 3 s.
= Sid. 77-79 i: LAGERLÖF: Ett Mår-backabarn

Olsson, Stellan
Gula Vargen. - 1 s.
= Sid. 44 i: OLSHEDEN: Vår ungdoms hjältar.


ROBERTS, KENNETH

Nilsson, Gustaf-Adolf
Om Roberts: Skeppsbrottet vid Boon Island. - 1 s.
= Sid. 54 i: NILSSON:Sjöfarare. - 1957. 

SEALSFIELD, CHARLES Pseud för Karl Anton Postl

Nevin, David
[Notis om Karl Anton Postl]. - 2 s.
= Sid. 168+170 i: NEVIN, 1985.

SETON, ERNEST THOMPSON

Engström, T[oivo] A[rmas]
Buffalo vind : en biografi över Ernest Thompson Seton / [teckningarna...är utförda av Ernest Thompson Seton]. - Stockholm : Lindqvist, 1953. - 362 s. : ill.

Seton, Ernest Thompson
Trail of an artist-naturalist : the autobiography of Ernest Thompson Seton. - New York 1940.

SNYDER, GARY
Ekner, Reidar
Gary Snyder (f. 1930) / Introduktion av Reidar Ekner. - 5s.
= Sid [186]-190 i:
Beat! : poesi och prosa från beatgenerationen : antologi / William S. Burroughs ... ; presenterade och tolkade av Reidar Ekner ... ; redaktörer: Gunnar Harding och Per Planhammar. Ny utg. - - Stockholm : W&W, 2006. - 294 s. : ill.
Gary Snyder är ju en av symbolerna för beatgenerationen som hämtade inspiration från indisk mystik, ekologi, indianska föreställningar och droger. s. 188 ....San Francisco, där han föddes 1930. Detta variationsrika vulkaniska område väster om Klippiga bergen hyste ett hundratal indianstammar, som livnärde sig genom naturahushållning och som bara med sig myter traderade från släktled till släktled. De praktiskt taget utplånades när guldgrävare för halvtannat sekel sedan strömmade ned från bergspassen. Merparten av furu- och swequiaskogarna gick samma öde till mötes.....

Harding, Gunnar
Intervju med Gary Snyder. - 12 s.
= Sid 264-275 i : Beat, 2006.

S. 265: ....läste sina fina dikter om Coyote de amerikanska platåindianernas gud, tror jag, hur som helst dom nordvästra stammarnas gud, Kwakiutl och allt det där.....
 
THOREAU, HENRY DAVID

Ilhage, Bertil
Vallfärd till Walden. - 2 s. : ill.
= Sid. 143-144 i: TANKE OCH KÄNSLA // 1986.

Fussel, Edwin S.
The red face of man. - 19 s.
= Sid. 142-160 i: THOREAU : a collection of critical essays. [Gallrad HB?]

TWAIN, MARK

Om Indian Joe som likt andra figurer i Tom Sawyer "var människor som levde i Hannibal när
Sam Clemens var pojke.... Indian-Joe var ett halvblod som verkligen gick vilse i Hannibals grotta och som därvid räddade sig från att svälta ihjäl genom att äta fladdermöss. Hans liv var mycket innehållsrikt och han berättade allt om det för en storögd pojke, Sam Clemens. Men en av lögnerna i boken blev Indian-Joes öde.
I boken "Tom Sawyer" lät jag honom svälta ihjäl i grottan, men
det var i konstens intresse; det hände aldrig i verkligheten."

Sid. 261 i:
Allen, Jerry
Mark Twains äventyr / Översättning av Kjell Ekström. - Stockholm : Tiden, 1956. - 333 s.
Orig:s titel: The adventures of Mark Twain.

WALLIS, VELMA

Morgan, Lael
Förläggarens efterord. - 5 s.
= Sid. 138-142 i:
Wallis, Velma
Två kvinnor : en indianlegend från Alaska ; översättning Kerstin Hallén ; [vinjetter James Grant]. - Stockholm : Trevi. - 141 s.
Orig:s titel: Two old women. 1993.

WILDER, LAURA INGALLS -

Sandblad, Helena
Laura Ingalls Wilder. – 11 s.
= Sid. 141-151 i:
De översätts för ungdom : porträtt av 13 utländska ungdomsförfattare / red.: Carl-Agnar Lövgren. - Lund : Bibliotekstjänst, 1976. - 151 s. : ill. – (Btj-serien ; 81)

 

--------------------------------------------- 

Svenskarna i Amerika : populär historisk skildring i ord och bild av svenskarnas liv och underbara öden i Förenta Staterna och Canada / redaktion: Karl Hildebrand och Axel Fredenholm. - Stockholm. - 1926.

1. - 368 s. : ill. 

Johnson, Amandus
Reorus Torkillus. - 2 s.
= Sid. 122-123 i: SVENSKARNA..., 1926.

Johnson, Amandus
Johan Campanius. - 2 s.
= Sid. 123-124 i: SVENSKARNA..., 1926.

Wiklund, Hjalmar R
Pehr Lindheström. - 6 s.
= Sid. 127-132 i: SVENSKARNA..., 1926.

Wiklund, Hjalmar R
Eric Björk. - 3 s.
= Sid. 132-134 i: SVENSKARNA..., 1926.
Ej indianer.

Fredenholm, Axel
Gustaf Hesselius. - 2 s.
= Sid. 134-135 i: SVENSKARNA..., 1926.
Ej indianer.

Fredenholm, Axel
Israel Acrelius. - 2 s.
= Sid. 136-137 i: SVENSKARNA..., 1926.

Säfström, O.
Pehr Kalm / O. Säfström, Hjalmar R. Wiklund. - 4 s.
= Sid. 139-142 i: SVENSKARNA... 

----------
Författarna S

STOCKENSTRAND, JOSEFINA (INA) LUNDIN

Var omkring sekelskiftet medlem av tidskriften Iduns redaktion. Inga årtal i SFF.

Stockenstrand, Ina
Hos Kirru och Ticonderoga i:
Kattrup, Joachim
Jako : Historien om en negerprins. Stockenstrand: Hos Kirru och Ticonderoga. - 1927. Listan.

Att kolla:
Utvandrare : skildringar af J.L.Stockenstrand. - Stockholm. - 1907.

Verklighetsskildringar från svenskt nybyggarliv i Minnesotas ödemarker / Med originalillustrationr av Elsa Hammar-Moeschlin. - Stockholm, 1912. - (Sagas julbok ; 11) SFF

STODDARD, WILLIAM O.

William O(sborn) Stoddard 1835-1925, amerikansk författare, uppfinnare och sekreteradre åt president Lincoln, skrev mer än 70 böcker av pojkbokskaraktär, mest äventyrsberättelser. De mest populära var Little Smoke (1891), en berättelse om siouxindianer. Hans ”Lives of the presidents” publicerades i tio volymer 1886-89. (antagligen Oxford)
( En av Prentiss Ingrahams pseudonymer vara Stoddard. Samme man undrar SJ)

Stoddard, William O.
Vid indiangränsen. - 1895.

STRANG, HERBERT

Pseudonym för Georg Herbert Ely (1866-1958) och James L’Estrange (1867-1947), två förlagsmän vid Oxford University Press, som samarbetade som författare till äventyrsberättelser och historiska romaner under de första 3 årtiondena av 1900-talet. De skrev även under namnet Mrss Herbert Strang. (Källa: ? Oxford Dictionary of Childrens books ??)

Strang, Herbert
Rob Somer’s äventyr. - 1915.

WILLARD, NANCY - USA

Vogel, Viveka
Nancy Willard : Sagor och drömmar att ösa berättelser ur. - 5 s.
= Sid. [182]-185 i: VOGEL, 1990.
Sidan 185 :"Förlagan till Bitter Fredag [Cold Friday] i Osynligheter var en indiansk medicinkvinna
som kom till min döende farmors hus..." Annars handlar romanen om en märklig baseballmatch i Ann Arbor 1942.

 

Recensioner

ALEXIE, SHERMAN

Mjöberg, Jöran
Alexie, Sherman: Indian killer. -
= SvD // 19970731

 

BOYLE, T. CORAGHESSAN

Andersson, Erik
T Coraghessan Boyle : Världens ände. - 1 s.
= GP // 19881031.

COOPER, JAMES FENIMORE

Carlsson, Leif
Falköga möter oss på nytt. - 1/2 sp.
= Sid. 25 i: SVENSKA DAGBLADET // 19921004.

DAHLSTIERNA, GUNNO EURELIUS

Cullhed, Anders
Världens mitt var Swea : även indianerna skulle lystra till den storsvenska musan. - 1/2 s.
= Sid. B3:7 i DAGENS NYHETER // 920928.
Anmälan av bl a Lars Huldéns antologi
"Långa Vimplaar,Stinna segel" : dikter
från Sveriges stormaktstid. - FIB:s
lyrikklubbs årsbok 1992.

GARFIELD, BRIAN

K.E.G. [Kjell E Genberg]
Garfield, Brian: Döden följer spåren. - 1 s.
= Sid. 10 i: DAST Magazin 1986? 

LANGENN, VENDELA von - Tyskland

E.M. [Malm, Einar]
Langen, Vendela von : Lolomai : romanen om en kvinna bland indianer. - 9 rader.
= Sid. 316 i: BIBLIOTEKSBLADET, 1940?.Hornborg
, Eirik
Efterskrift : Indianromanen och verkligheten. – 12 s.
= Sid. 453-464 i: HORNBORG: Indianer. – 1936.


 
Länkar

Lavonne Brown Ruoff, A. Univ of Illinois at Chicago
Western American Indian Writers, 1854–1960


Utländskt


Castro, Michael
Interpreting the indian : Twentieth centry poets and the Native American.- 1983.

REFERENSBÖCKER

Allmänna bibliografier

Collijn, Isak
Sveriges bibliografi : 1600-talet : [bidrag till en bibliografisk förteckning]

1. - A-Q. - Uppsalal : Svenska litteratursällskapet. - 752 sp. -
(Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet ; 10 19-23)

2. - R-Ö. Tillägg och rättelser. - Uppsala : Svenska
litteratursällskapet, 1946. -
Sp. 753-1080.

Linnström, Hjalmar
Svenskt boklexikon : åren 1830-1865 / Hjalmar Linnström.

Förra delen : A-L. - Stockholm : Linnström,1883. - 995 s.
Senare delen : M-Ö. - Stockholm : Linnström, 1884. - 996 s.

Svenskt författarlexikon : biobibliografisk handbok till Sveriges moderna litteratur.

[1] : 1900-1940 / utarb. av Bengt Åhlén ; under medverkan av
Carl-Thore Fries ... - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1942.
1. - A-L. - 523 s.
2. - M-Ö. - s. 531-935. + reg. (496 s).
 
[2] : 1941-1950 / utarb. av Bengt Åhlén. - Stockholm : Rabén &
Sjögren,1953. - 690 s. : ill.

[3] : 1951-1955 / Bengt Åhlén ; red. Agneta Åhlen ; i samarbete
med Carl-Thore Fries. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1959. - 436
s. + reg. 1941-1955 (274 s.)

[4] : 1956-1960 / utarb. av Paul Harnesk ; under medverkan av
Bengt Lundblad, Lisbet Höök. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1963.
- 563, [1] s. : ill.

[5] : 1961-1965 / utarb. av Bengt Lundblad ; under medverkan av
Edvard Söderlund, Torsten Lönegren. - Stockholm : Rabén &
Sjögren, 1968. - 534 s. : ill.

6 : 1966-1970 / utarb. av Bengt Lundblad och Torsten Lönegren. -
Stockholm : Rabén & Sjögren, 1975. - 707 s. : ill.

    7 : 1971-1975 / utarb. av Bengt Lundblad och Torsten Lönegren. -
Stockholm : Rabén & Sjögren, 1981. - 713 s. : ill.
 
Specialbibliografier

Afzelius, Nils
...utlandet i svensk litteratur... : Amerika. - 2 s.
= Sid. 45-64 i: BBL // Biblioteksbladet 1930.

Andersson, Ernst
Geografisk litteratur : Amerika [1901-1928]. - 4 s.
= Sid. 7-10 i:
Andersson, Ernst
Bok-katalog omfattande geografi och resor (alla länder utom Sverige) åren 1901-1928. - Stockholm : Förf., 1929. - 71 s.

Bratt, Ingar 1925-1996
Barnböcker utgivna i Sverige 1890-99 : en kommenterad bibliografi / Ingar Bratt. - Lund : Lund Univ Press, 1966. - 695 s. - (Skrifter / utgivna av Svenska barnboksinstitutet ; 60)
Med sammanfattning på engelska.

Klingberg

Studier i religionshistoria tillägnade Åke Hultkrantz professor emeritus den 1 juli 1986 / utgivna av Louise Bäckman, Ulf Drobin och Per-Arne Berglie. - Löberöd : Plus ultra, 1991. - 384 s.
   Innehåller Åke Hultkrantz bibliografi.