INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

Lyrik och dramatik

« Indianska röster Indianböcker i Sverige : 1675-2000. Bibliografin förtecknar vad som är skrivet i böcker om Nordamerikas indianer på svenska, utgivna i Sverige, under mer än 300 år. Sagor och småbarnsböcker »
Nordamerikas indianer i svensk lyrik

Mot den onyanserade bild av indianböcker och indianer i litteraturen som ofta torgförs kvarstår faktum, att det finns en motbild som gått dessa kritiker helt förbi. Det inflytande som indianerna som de symboler och förebilder som de haft på sålväl författare av lyrik som prosa och på andra som varit intresserade av ämnet och skrivit om det. Viktiga har de varit i synnerhet för miljörrörelsen. Detta talar ett tydligt språk. Gunnar Harding skissar lite på betydelsen av indianerna för just poeterna. (Harding 2013). När det gäller faktainformationen i Sverige så verkar det trots vederläggarnas oreflekterande syn på saken som om den intresserade alllmänheten därutöver tycks ”läsa bak och fram”. D v s det som verkar mindre smickrande, eller rent rasistiskt, läses intertextuellt som motsatsen. Detta föranledde ett antal kunniga på området indianer att publicera ”Indianklubbens årsbok” under några år med målsättningen att vederhäftigt skildra indianernas utsatta situation i spännande och sakriktig förpackning. Detta lyckades man med.
Utöver detta så finns ett antal skribenter som oreserverat och ALLTID stått på indianernas sida. Einar Malm, Helge Ingstad, Helmer Linderholm. Bara för att nämna några. Bland de tidigaste amerikanerna med solklara sympatier och med djup kännedom om indianerna kan nämnas Fanny W Eckstorm som gömde sig under aliaset Hubert Coryell. Det finns många flera. Den här bibliografin nämner många. Dessutom kan vi iakkta att indianen fått ”En ny roll” i dagens fiktionslitteratur. Se ett häfte av undertecknad.

Harding, Gunnar
Indianerna kom till vår hjälp. - 13 s.
Sid. 300-312 i: HARDING, 2013.
Om hur indianerna influerade kulturlivet på 1960-talet, särskilt vad gäller poesi i Sverige och i västvärlden i synnerhet. Alltifrån Gösta Friberg, till Gary Snyder, Michael McClure, Rothenberg m fl.


Viktigare verk
Enskilda dikter och diktare
Dramatik
BygdehistorierVisor


NORDAMERIKAS INDIANER I SVENSK LYRIK : Viktigare verk

Det blommande trädet : indiansk kärlekslyrik / i tolkning av Siv Cedering Fox. - Stockholm : Forum, 1973. - 145 s. 

Longfellow, Henry Wadsworth
Hiawatha / företal översättning och kommentar av Helmer Linderholm. - Stockholm : Tiden, 1978. - 171 s.

Stannow. Christian
Erövrarna : en indianbok. - Stockholm : Föfattförlaget, 1971. - 39 s.

Vi kommer att leva igen : indianska myter, dikter och visioner / urval och översättning av Gösta Friberg. - Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 1973. - 223 s. - (FIB:s lyrikklubbs bibliotek ; 167)


ENSKILDA DIKTER OCH DIKTARE

ANDERSSON, DAN - SVERIGE Indianer omnämns bara i förbifarten i:

Andersson, Dan
Minnen från Kanada.
[..där rödskinnen smögo vid natthöljda sjöar....]

Andersson, Dan
Sommarkväll i Kanada.
[..Där dansa starka ljusa män och skyggaste halvblod....]

Andersson, Dan
Längtan hem.
[...Great Northern, konungsväg av stål på tusen öde mil,
giv mig en häst av Pittsburgs järn, snabb som ett rödskinns pil....]

Dan Anderssons dikter finns i flera dikt- och vissamlingar. T ex i:

Ericson, Allan
Amerikaminnen : Dan Andersson 1888-1988 / [Text:] Dan Andersson ; Musik:
Allan Ericson ; Piano: Lennart Wärmell. - Stockholm : EON-förlaget, 1988. - 26 s.

Dikten "Kanadaminnen" [Minnen från Kanada] avtryckt (s.35-36i):
Odstedt, Anne-Marie
Dan Andersson : en levnadsteckning. - Stockholm : Natur och kultur, 1941. - 152 s. : ill.
Flera senare utgåvor.

     
DET BLOMMANDE TRÄDET.

Det blommande trädet : indiansk kärlekslyrik / i tolkning av Siv Cedering Fox. - Stockholm : Forum, 1973. - 145 s.  

BORG, CARL OSCAR - Sverig/USA

Borg, Carl Oscar The last prayer / Navajo grave / Hopi-land / The Navajos / The old chief / Sa-la-ko / Navajos at the pacific ocean / The three chiefs / The desert evening / Evening clouds / Prayer. - 11 s.
= Sid 157-167 i:
Widén, Albin
Carl Oscar Borg : ett konstnärsöde. - Stockholm : Nordisk rotogravyr, 1953. - 167 s.
: ill.   

BRYANT, WILLIAM CULLEN - USA 1794-1878

Bryant, William Cullen
Prärien. - 6 s.
= sid. 9-13 i: Amerikaner / Urval och tolkning: Görgen Antonsson : Lund : Bakhåll, 1983. - 70 s.
Ny utg. - 1984. 


BURTON, NINA - Sverige

Burton, Nina
Maheo skapar. - 3 s.
= Sid. 7-9 i:
Burton, Nina
Bakom den gröna dörren : dikter. - Stockholm : Bonnier, 1987. - 78 s.
= Sid. 38-40 i:
Hejda den flyende vinden : dikter på poesidagen 1987 / med teckningar av
Andrezej Ploski och presenterat av Leif Eriksson. - Höganäs : Bra lyrik, 1988. -
179 s. : ill. - (Bra lyrik).


CENDRARS, BLAISE - Schweiz

Cendrars, Blaise
Djupa nu. - 1 s.
I dikten ämner han i förbifarten den nordamerikanske indianen "Materien är lika väl dresserade som indianhövdingens hingst".
= Sid. 77 i:
Cendrars, Blaise,1887-1961
Dikter och prosa / [diktövers.: Gunnar Harding ; inl. och prosaövers.: Stina & Olle Orje] - Stockholm : Gidlund ; 1969. - 87 s.

[I dikten Panama eller mina sju morbröders äventyr (s 30-52 berör han ämnet med "...general Suter som erövrade Kalifornien åt USA...." (s 36)

Indianerna i dikten är emellertid latinamerikanska. Jfr hans roman "Guld" i Sekundärlistan].


COHEN, LEONARD - Canada - f 1934          

Cohen, Leonard
Alexander Trocchi, officiell knarkare, priez pour nous. - 3 s.
= Sid. 20-22 i:
Amerikansk undergroundpoesi / i urval och översätting av Gunnar Harding. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1969. - 103 s. - (W&W-serien ; 228)

...Sprutspetsen trevar
ständigt som en kompass.
Du ler som en Navajoindian
som upptäckt amerikansk olja
i sin vildmarksslum,
en överraskning i halvtimmen. .....  

DAHLSTIERNA, GUNNO EURELIUS - Sverige

       

[Dahlstierna, Gunno Eurelius]
Eurelius, Gunno
Kunga Skald : Med Tusend troplichtige heete Tårar Besprängd... / Siungen af Gunno Eurelius. - Stettin : Rhete, 1697. - 268 strofer.
= Sid.49-143 i:
Dahlstierna, Gunno Eurelius
Samlade dikter av Gunno Eurelius Dahlstierna / Utgivna av Erik Noreen. -
Stockholm : Bonnier, [1927]. - (Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhets-samfundet ; 7)
           
D 1. - 421 s.

Delar av "Kungaskald" finns också avtryckt i:

Långa vimplar, Stinna segel eller Svenska skalders ärekrans : dikter från Sveriges stormaktstid / med ordförklaringar och kommentarer ånyo utgivna av Lars Huldén. - Stockholm :Tiden/FIB:s lyrikklubb, 1992. - 254 s. - (FIB:s lyrikklubbs bibliotek ; 259)(FIB:s lyrikklubbs årsbok 1992)  

DE VISSTE DET FANNS EN BOK

De visste det fanns en bok : [33 indiansånger och två chippewabesvärjelser] / [sammanställd av] Vagn Lundbye ; översättning: Elisabeth Korndahl. - Stockholm : Katten, 1989. - 61 s.
Översättning från danska av valda sånger. Originalen på indianspråk.

ELMBLAD, MAGNUS - Sverige 1848-1888

Elmblad, Magnus
Kapten Jack - 3 s. - [Elektronisk resurs]
De röde männens klagan. - 4 s. - [Elektronisk resurs]
= Sid. 71-73 + sid. 117-120 i:
Elmblad, Magnus
Samlade dikter. - Stockholm : Boktryckeraktiebolaget Ackurat 1887. - 252 s.
Äv utg. - 1889.

  
Engelsk dikt från sex århundraden / Karl Asplund. - Stockholm : Norstedt, 1975. - 221 s.


FALLSTRÖM, DANIEL - Sverige 1858-1937

Fallström, Daniel
Gamla vänner. - 3 s.
= Sid. 125-127 i:
Boken i dikten : en antologi / Sammanställd av Thure Nyman. -Stockholm : Bokvännerna, 1958. - 197 s. - (Bokvännens bibliotek ; 40)
Ursprungligen i samlingen "Skiftande toner" 1899.

.....
Där låg Snövit i sin kista,
Lejonhjärtas riddartåg,
Mohikanens strid, den sista,
mina gosseögon såg.

Sotarmurres liv på taken,q
kapten Hatteras på vakt,
prins Aladdin i gemaken,
präriejägarns rödskinnsjakt. -

FREDENHOLM, AXEL

Fredenholm, Axel
Sångoffer i öknen / Förord av profefssor Carl Skottsberg. - Stockholm: , 1946. - 89 s. I ill.
Lyrik med utgågspunkt i puebloindianernas diktning. 

FRENEAU, PHILIP - USA 1752-1832

Freneau, Philip
Indiankyrkogården / [tolkning av] S.C.S. [Sven Christer Swahn]. - 1 s.
= Sid. 59 i: USA-POESI, 1984.  

FORSLIN, SVEN ERIK - Sverige f. 1935

Forslin, Sven-Erik
Milda makter. - Delsbo : Navigator-Unicum, 1992. - 175 s.
Diktsamling som inleds av ett långt samtal om indianfolken i vår tid.  

FROST, ROBERT - USA 1874-1963

Frost, Robert
Häxan från Coös. - 6 s.
= Sid. 28-33 i:
Frost, Robert
Norr om Boston / urval och översättning av Sven Christer Swahn. - Stockholm : FIBs Lyrikklubb, 1968. - 65 s. - (FIBs Lyrikklubbs bibliotek ; 132)  

FRÖDING, GUSTAF - Sverige

Fröding, Gustaf
Indianer.
=
Fröding, Gustaf
Guitarr och dragharmonika.
Första uppl. - 1891.


GREIDER, GÖRAN - Sverige

Greider, Göran Mer om Göran Greider, lyrik och indianer m m här
Black Hills. - 2 s.
= Sid. 219 - 220 i:
Greider, Göran.
Titel Katterna kommer in från mörkret : dikter / Göran Greider. -
Stockholm :Bonnier, 2009. - 258 s.
 

GRIFFIN, SUSAN - USA f.1943    

Griffin, Susan
White Bear / [tolkning av] S.C. [Stewe Claeson]. - 3 s.
= 'Sid. 721-723 i: USA-POESI, 1984.  

HARDING, GUNNAR - Sverige

Harding, Gunnar
[De dödade Sitting Bull] / Vi såg honom alllihop - 1 s., 1 s.
= Sid. 9., 45. i:
Harding, Gunnar
Blommor till James Dean : dikter / illustrationer av författaren. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1969. - 66 s.

Harding, Gunnar
Cheyenne autumn. 2 s.
= Sid. 33-34 i:
Harding, Gunnar
Ballader. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1975. - 62 s.

HASS, ROBERT - USA f. 1941    

Hass, Robert
Livet efter detta, om vilket indianerna i centrala Kalifornien endast hade en vag aning / [tolkning av] L.Nys. [Lennart Nyström]. - 2 s.
= Sid. 683-684 i: USA-POESI, 1984.

Hass, Robert
Om staden Buffalos försummelse att levitera / [tolkning av] G.P.P & J.Ö. [Göran Printz-Påhlsson och Jan Östergren]. - 1 s.
= Sid. 679 I: USA-POESI, 1984.
= Sid. 138 i:
Försångare : ny poesi från USA : en antologi / red. av Stewe Claeson ; dikterna tolkade av Eva Bruno ... Gävle : Rallarros, 1981. - 223 s. : ill.  

Hass, Robert
Palo Alto : träskmarkerna / [tolkning av] J.V-C. [Jan Verner-Carlsson]. - 5 s.
= Sid. 680-683 i: USA-POESI, 1984.
= Sid. 134-138 i:
Försångare : ny poesi från USA : en antologi / red. av Stewe Claeson ; dikterna tolkade av Eva Bruno ... Gävle : Rallarros, 1981. - 223 s. : ill.


HODELL, ÅKE - Sverige

Hodell, Åke
Maratonpoeten / Foton: Lüfti Özkök. - Stockholm : FIB:s Lyrikklubb. - 119 s. : ill. - (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek ; 223)
Anspelningar på indianer finns i dikten om Carl Jonas Love Almqvist "Sista natten på
Emma Gustawis pensionat i Philadelphia : Minnen och fantasier vid
fortepianot" = Sid. 25-32 och i "Spirit of Ecstasy Racing Car Opera" =
Sid. 79-87.

HENRIKSON, ALF - Sverige -

Henrikson, Alf
Det var en gång en sioux...
= Sid 98 i:
Henrikson, Alf
Sagor för stora och små / teckningar Birger Lundquist. - Stockholm : Bonnier, 1982. - 164 s. : ill.

Det var en gång en sioux
som red på en rödbroking koux.
Du kan inte troux
vad han fick gnoux
på sin koux innan han kom till roux. Fler av Alf H.
  
KAFKA, FRANZ

Kafka, Franz
Önskan att bli indian /
= Sid. 24 i:
Kafka, Franz
Framför lagen och andra prosastycken / [tolkningar från tyska av Margit Abenius...]. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1975. - 120 s. - (W & W-serien ; 387)

KELLGREN, JOHAN HENRIK - SVERIGE

Kellgren, Johan Henric
Våra villor

Kellgren imiterar ett ställe i Popes berömda "Essay on Man".

"där bakom höga bergens sträcka,
vars spetsar över molnet räcka,
sig indianern bildat har, en himmel,
alltid ren och klar,
dit han ledsagad efter döden hos de olyckeligas Far
skall täljka evighetens dar, i ostörd följd av sälla öden;
där skall ej brist och slaveri och christnas våld hans syn förfära;
där skall han med odödlig ära för tidens kval belönad blil.

I "Den svenska litteraturen" s. 69. Den gode vilden.
(I texten talas även om Voltaire och Ingenu och liknande)


LARSSON, MARIA - Sverige f. 1968

Larsson, Maria


Den trejde : dikter / Maria Larsson. - Stockholm : Norstedt, 51 s.
Förf. bosatt i Vancouver. Texterna kan inte konkret sägas beröra
indianer, men omslagets typiska nordvästkustskindianska bild och
flera element i texten (Korpen, schaman m m) gör indiansk
påverkan uppenbar, och det är inte uteslutet att innebörden i dikterna
anspelar på demsamma.
  
LINDEGREN, ERIK - Sverige 1910-1968

Lindegren, Erik
Gammal Indian. - 1 s.
= Sid. 58 i:
Lindegren, Erik
Dikter 1942-1947. - Stockholm : Bonnier, 1953. - 99 s.
Ur samlingen: "Sviter", 1947. 1966.  

LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH - USA 1807-1882     
ORIGS TITEL: EVANGELINE. 1847.

Longfellow, Henry Wadsworth
Evangelina : en saga om kärlek i Acadien. Samt Tegners död : skaldestycken / från engelska originalen öfversatta af Albert Lysander. - Stockholm : Beiijer, 1854. - 70 s.

Longfellow, Henry Wadsworth
Evangelina : (en Acadisk berättelse) : Skaldestycke / af Henry W. Longfellow ; från Engelskan öfversatt af Hjalmar Edgren. - Göteborg : [H.Edgren], 1875. - 72 s.
Utgivningsåret från pärmen. Titelsidans baksida anger tryckåret 1874.

i reviderad form i:

Longfellow, Henry Wadsworth
Valda dikter / tolkade af Hjalmar Edgren. - Göteborg : Wettergren & Kerber, 1892. - 368 s.

Longfellow, Henry Wadsworth
Evangelina : en sägen från Akadien / i urskriftens versmått tolkade af R.Törneblad ; jämte förord af översättaren och W.W.Thomas ; med illustrationerna af F.O.C.Darley. - Ny utg. - Stockholm : Norstedt, 1901. - 124 s. : ill.

ORIG:S TITEL: THE SONG OF HIAWATHA. 1855     Wiki om Song of Hiawatha

Longfellow, Henry Wadsworth
Hiawatha : poem / öfversättning [A.G.Westberg]. - Stockholm : Bergegren, 1856. - 256 s.

Longfellow, Henry Wadsworth
Från Hiawatha : Hiawathas frieri. Hungersnöden. - 20 s.
= sid. 46-65 i:
Edgren, Hjalmar
Ur Amerikas skönlitteratur : teckningar och öfversättningar. - Göteborg : Gumpert,
- 1878. - 427 s.

Longfellow, Henry Wadsworth
Valda dikter / tolkade af Hjalmar Edgren. - Göteborg : Wettergren & Kerber, 1892. - 368 s.

Longfellow, Henry Wadsworth
Hiawathas sång / tolkad av Emanuel Schmidt. - Stockholm : Bonnier, 1912. - 224 s.

Edgren, Hjalmar
[Ur Hiawatha] Fredspipan / tolkad av Emanuel Schmidt. - Stockholm : Bonnier, 1913. - Ord & Bild ??????

Longfellow, Henry Wadsworth
Hiawatha (The story of Hiawatha) / tolkad på prosa af Qeenie Schott-Hopper ; översättning av Sten Granlund. - Stockholm : Nordiska förlaget, 1912. - 62 s. - (Nordiska bokförlagets barnbibliotek)
Andra prosautgåvor: Se "Sagor och småbarnsböcker".

Longfellow, Henry Wadsworth
Hiawathas giljarfärd / [tolkad av] Björn Gottlieb. - 6 s.
= Sid. [209]-214 i: // ORD OCH BILD, 1917:4.

Longfellow, Henry Wadsworth
Hiawathas barndom / [översättning Britt G. Hallqvist]. - 2 s.
= Sid. 92-93 i:
Min skattkammare. - Stockholm : Natur och kultur.

Del IV. - Världen är så stor. - 6. uppl. - 1954. - 175 s. : ill.

Longfellow, Henry Wadsworth
Hiawatha : några indiansånger / efter H.W.Longfellow översatta av Göran Axel-Nilsson, - Göteborg : Konstindustriskolan, 1965. - 63 s. : ill.
7 av eposets sånger: Inledningssång / Fredspipan / Hiawathas friarfärd /
Hiawathas bröllopsfest / ur Aftonstjärnans son / Bildskriften / ur Hiawathas
bortfärd.


Longfellow, Henry Wadsworth
Hiawatha / företal översättning och kommentar av Helmer Linderholm. - Stockholm : Tiden, 1978. - 171 s.

Longfellow, Henry Wadsworth
Ur Hiawatha : Sägnen och sångaren / [tolkning av]. - H.L. [Helmer Linderholm]. - 2 s.
= Sid. 70-71 i: USA-POESI, 1984.

Longfellow, Henry Wadsworth
Hiawatha / text: Henry Wadsworth Longfellow ; bild: Susan Jeffers ; svensk text: Helmer Linderholm. - Stockholm : Carlsen/if, 1993. - [28] s :
Orig:s titel: Hiawatha. [Utdrag].

Longfellow, Henry Wadsworth
ur Hiawatha / Översättning: Helmer Linderholm. – 2 s.
Texten utgör inledningen till eposet.
= Sid. 955-956 i:
Texter : från Sapfo till Strindberg / red.: Dick Claesson .. Lund : Studentlitteratur, 2006 . - 1474 s.

ORIG.S TITEL: THE REVENGE OF RAIN-IN-THE-FACE.

Longfellow, Henry Wadsworth
The revenge of Rain-in-the-face. Rain -in-the-face hämnas / [tolkning av] Einar Malm. - 2 s. + 2 s.
= Sid. 177-178., 179-180 i:
Striden vid Pierre's Hole och andra berättelser / utgivna av Indianklubben ; red.:
Albin Widén ; [illustrationer: Anders Olsson]. - Stockholm : Lindqvist, 1975. - 205 s. : ill. - (Indianklubbens bästa)   

LUNDBYE, VAGN - Danmark.

Lundbye, Vagn
Massakern vid Wounded Knee 1890. - 3 s.
= Sid. 99-101 i:
Lundbye, Vagn
Noshörningsdikter / Tolkning av Urban Andersson. - Stockholm : Atlantis, 1993. - 139 s.

Lundbye, Vagn
Tahkah'enhyunk och Titanic. - 3 s.
= Sid. 106-108 i:
Lundbye, Vagn
Noshörningsdikter / Tolkning av Urban Andersson. - Stockholm : Atlantis, 1993. - 139 s.

LÖWENHJELM, HARRIET -

Löwenhjelm, Harriet
världens religioner : Pedagogisk dikt för den mognare ungdomen. - 2 s.
= Sid. 32-33 i:
Löwenhjelm, Harriet
Harriet Löwenhjelms dikter. 3. uppl. - Stockholm : Norstedt, 1927. - 115 s. : ill.
...
Medicinmannen vid stranden
frambär sitt offer för sin klan,
manar fram "Den store anden",
aktad högt av indian.
...


MCMICHAEL, JAMES. - USA f.1939.

McMichael, James
Färdväg / [tolkning av] G.P-P & J.Ö. [Göran Printz-Påhlsson och Jan Östergren]. -6 s.
= Sid. 659-664 i: USA-POESI, 1984.    

MALM, EINAR - Sverige 1900-1988

Malm, Einar
Ingenting lever länge : dikter. - Stockholm : Bonnier, 1950. - 85 s. KOLLA

Malm, Einar
Gravskrifter : Sitting Bull. - 1 s.
Stort var ditt land och fritt ditt röda folk,
och örnar flöto över buffeltälten,
och du blev markens röst och blodets tolk,
när österns svitda tjuvpack krävde fälten.
Mörk steg du upp och kämpade och höll
din front ännu när alla andra sviktat,
tills för en kula bakifrån du föll
med huvudet mot soluppgången riktat.
= Sid. 110 i:
Malm, Einar
Dikter 1920-32. - Stockholm : Norstedt, 1933. - 136 s.   

Malm, Einar
Sitting Bulls sånger [1. I män som tveken... 2. Jag är en ensam varg...] 2 s.
= sid. 98-99 i:
Malm, Einar
Stormvarning : dikter. - Stockholm : Norstedt, 1935. - 104 s.

Sitting Bull's sånger.
1.
I män som tveken,
alltid en krigare var jag,
alltid bar jag
lansen främst i leken.
Fot för fot
ha land och lycka vi mist.
Allt är oss nu emot.
Vad återstår till sist?
I män
som frukten ödets slag,
jag lever likväl än,
än kämpar jag.

2.
Jag är en ensam varg som ständigt jagas
från trakt till trakt, som ingenstans får fred,
och drevet sätter fart så snart det dagas
och håller i sen solen har gått ned.
Jag är en varg som jagar själv och jagas,
en ensam varg som döden först ger fred.

Malm, Einar
Sitting Bull talar 1937 [Unge män, stån mig bi...]. - 2 s.
= Sid. 77-78 i:
Malm, Einar
Än flyga svanarna : dikter 1935-1937. - Stockholm : Bonnier, 1937. - 133 s.

Unge män, stån mig bi
i min kamp för vårt land -
jag kan inte se hur dess skönhet fördärvas
av tölpig inkräktarhand!
Unge män, stån mig bi -
av vår ätt skall det ärvas,
vårt vida land!
Se - fädernas heliga lundar
och marker mördas för pengar
av så kallade ägare -
och sätt skottpengar
på tjuv- och sportjägare
och hundar!

Bergen - de söndersprängas,
fälten spärras med taggtråd utan förnuft,
och den som vill andas frihetens luft
får i tivolibuller trängas!
Skall naturen läggas tillrätta
för folk som ej tål en törn?
Får detta ej mer varda detta?
Får björnen ej leva som björn?
Unge män, ett är visst -
så länge ej mullen, ej vågen,
ej glädjen, ej frihetshågen
sin glesnande livvakt har mist,
skjuter den sjungande bågen
pil efter pil ur min seniga hand
tills segern är vår - eller allt förbi!
Unge män, stån mig bi
i min kamp för vårt land!

Malm, Einar
Den siste siouxhövdingen. - 2 s.
= Sid. 13-14 i:
Malm, Einar
Sitting Bull och kampen om Vilda Västern. - Stockholm : Geber, 1946. - 296 s. : ill. - (Vetandets värld)

Malm, Einar
Sitting Bull. - 1 s.
= Sid. [9] i:
länge gräset växer... / [utg. av Indianklubben] ; red. Lennart Llindberg. - Stockholm : Nyblom, 1984. - 213 s. : ill. - (Indianklubbens årdsbok ; 18)
  

OSSIANNILSSON, K[arl].G[ustaf]. - Sverige 1875-1970

Ossiannilsson, K.G
Indianer. - 4 s.
= Sid. 29.32 i:
Ossiannilsson, K.G.
Amerikaner och byzantiner. - Stockholm : Bonnier, 1905. - 273 s.
Även i: 
Ossiannilsson, K.G.
Samlade dikter 1900-1905. - Stockholm : Bonnier.

Senare delen. - Stockholm : Bonnier, 1907. - 271 s.

PABORN, SANDRA - SVERIGE f. 1972
Paborn, Sara
Släktfeber. - Stockholm : Bromberg, 2009. - 229 s.
Tids nog kommer vi på var dikten finns i original: (s 134)
" Jag är rustad med minnen och amuletter, som hövdingens arvtagare. Det är bra några praktfulla fjädrar som fattas. Jag tänker på en indiandikt jag lärde mig utantill som barn för att jag tyckte den var så vacker:
Vad är livet?
Eldflugans glimt i natten
En bisonoxe som andas i vinterkölden
Den lilla strimman av ljus som rinner genom gräset
försvunnen i solnedgången."


RINGBOM, HENRIKA - SVERIGE


Ringbom, Henrika
Det finns indianer
som lär sina barn att stanna
och öga mot öga.....
=Sid. 61-65 i:
Ringbom, Henrika
Den vita vinthunden : dikter. - Helsingfors : Söderström, 2001. - 65 s.


ROOT, WILLIAM PITT. - USA f.1941

  

Root, William Pitt
"Känner du till de här trakterna" : Nattöppet kafe / [tolkning av] S.C. [Stewe Claeson]. - 1 s.
= sid. 694 i: USA-POESI, 1984.
= Sid 91-93 i: Claeson, Stewe: Snön faller i Cochise County : Ur resedagböckerna. - Stockholm : Norstedt, 2017. - 196 s.

Root, William Pitt
Missuppfattningar. - 3 s.
= Sid 88-90 i: Claeson, Stewe: Snön faller i Cochise County : Ur resedagböckerna. - Stockholm : Norstedt, 2017. - 196 s.

Root, William Pitt
Att korsa reservatet : Till Joy. - 2 s.
= Sid 109-110 i: Claeson, Stewe: Snön faller i Cochise County : Ur resedagböckerna. - Stockholm : Norstedt, 2017. - 196 s.

Root, William Pitt
Missuppfattningar. - 3 s.
= Sid 88-90 i: Claeson, Stewe: Snön faller i Cochise County : Ur resedagböckerna. - Stockholm : Norstedt, 2017. - 196 s.

Root, William Pitt
Att undervisa hövdingen Plenty Coups Barn. - ? s.
= Sid?-? i: Claeson, Stewe: Snön faller i Cochise County : Ur resedagböckerna. - Stockholm : Norstedt, 2017. - 196 s.


RUDMAN, ANDREAS - Sverige 16??-
Rudman, Andreas
[Lyckönskningsdikt tillägnad phil.candidaten Magnus Aurivillius vid magisterpromotionen i Uppsla år 1700. - 8 rader på indianspråk samt i översättning.
Aurivillius apostroferas med "sackeman, som på indianernas språk betecknar en hövding
men här i Rudmans översättning herre. KÄLLA Collin:Den svenska idiankatekesen O&B 1937 s.360.

   
RYDBERG, VIKTOR Sverige

[Rydberg, Viktor]
Agricola  
Mohikanens hund. - 1 s.
= Sid.456 i:
Warburg, Karl
Viktor Rydberg : en lefnadsdteckning / med talrika porträtt, vyer autografer m.m.. - Stockholm : Bonnier, 1900.

Förra delen. - 621 s. - ill. Ursprungligen publicerades "Mohikanens hund" i Handelstidningen jan 1857.

MOHIKANENS HUND. - 1857

Öfver Alleghanys toppar skrider månen upp i blod,
skiner som en fjärran skogsbrand öfver kullar, stepp och flod.
Tyst är natten, jaguaren smygande kring slätten går,
och gazellen slumrar stilla i palmettoskogens snår.

Där Missouri silfverskummig brusar mellan klippor fram
hvilar i bananers skugga siste krigarn af sin stam,
hvilar käcke Mohikanen, där han, fälld af Yankeens lod,
återgaf åt fosterjorden siste sonens hjälteblod.

Länge sol och regn ha blekat kämpens ben på ödslig strand,
men den tunge tomahawken glimmar än i knuten hand.
I de tomma ögongroopar mången natt stänkt daggens tår,
men kring Mohikanens läger trogen skiltvakt ännu går.

Nyss från enslig jakt han vände åter till sitt kära mål,
krafsar benen upp ur sanden, slickar hvitnad hufvudskål,
tjuter - och kring öde nejden, som ett hotfullt förebud,
doft ur skogens barm besvaradt, tränger nu hans klagoljud.

Ensligt blockhus står i skogen, hvita mänskor bo däri,
mannen vaknar, hustrun ryser, barnen höja fruktans skri,
hustrun beder, mannen förer brandyflaskan till sin mund,
svär en ed på likbebådarn, varulfven i midnattstund.

Och af röde männer tågar skyggt förbi ett fridlöst band,
som för lumpna dollars sålde grafvarne i fädrens land.
”Hör! Vårt släktes öde klagar. Till fördärf är dömd vår ätt."
Och med lösta tyglar jagar horden öfver månlyst slätt.

Månen sjunker, öfver bergen blickar rosig morgon fram,
ur palmettoskogen klingar fågelsång från hvarje stam,
jaguaren till sin klyfta återvändt, gazellens små
dansa med sin mor till källan, morgnsval och spegel blå.

Men där vattenfalleet fradgar, solbeglänst vid klippig strand,
glimmar ännu tomahawken i förmultnad kämpehand.
I de tomma ögongropar lyser morgondaggens tår,
och kring Mohikanens läger trogen skiltvakt ännu går.

Rydberg, Viktor
"...Snart är från bågen sista pilen slungad av Nya Världens siste indian. ....". - 2 strofer.
=
Rydberg, Viktor
Prometeus och Ahasverus : ett utkast.
Originalet publicerat i: Litterärt album / Utg. G.Meyer. - 1 årg. - dec 1877.

 
SANDBURG, CARL - USA 1878-1967               

Sandburg, Carl
Himlavalv av morgondagar : ett dikturval / i svensk tolkning av Erik Blomberg. Artur Lundkvist. Birger Norman. Stig Sjödin. - Stockholm : FIB:s Lyrikklubb, 1958. - 79 s. - (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek ; 44)
Innehåller dikted med indianmotiv: Sid. 24-35 "Prärie" ; Sid. 36 "Nymåne".
Dikten "Nymåne" f ö tonsatt av John Fernström.

Sandburg, Carl
Nymåne. - 2 s.
= Sid. 33 i:
Modern amerikansk lyrik från Walt Whitman till våra dagar / tolkad av Erik Blomberg. - Stockholm : Bonnier, 1937. - 219 s.

SCHILLER, FRIEDRICH VON - Tyskland 1759-1805

Schiller, Friedrich von
Nadowessisk dödssång / [översättning] Herman Bjursten. -
Orig:s tiel: Nadowessische Todtendklage.1797. 
= Sid. 144-146 i:
Schiller, Friedrich von
Smärre dikter / översatta af Herman Bjursten. - Stockholm : Norstedt, 1863. - 316 s.

Schiller, Friedrich von
Nadovessisk dödsklagan / tolkad av Olof Rabenius. - 3 s.
= Sid. 201-203 i:
Visor och hymner ur världslitteraturen / tolkade av Folke Rabenius ; med vignetter av Mark Sylvan. - Stockholm : Saxon & Lindström, 1946. - 256 s. : ill.

SIMPSON, LOUIS

Simpson, Louis
Indianterritorium. - 3 s.
= Sid. 107-109 i:
Simpson, Louis
Kaviar på begravningen : berättande dikter / till svenska av Stewe Claeson. - Stockholm : Ordfront, 198. - 222 s.
Översättning av valda dikter.


SKYMNINGSLEK

Skymningslek : kärlekslyrik / i urval av Erwin Leiser ; med illustrationer av Martin Lamm. - Stockholm : FIB:s Lyrikklubb, 1958. - 77 s. : ill. - (FIB:s lyrikklubbs bibliotek ; 42)

Ny utg. - Stockholm : Prisma/FIB:s lyrikklubb, 1966. - 77s.    
  

SNISMARCK, OLLE - Sverige

Snismarck, Olle
Chumashindianerna (dikt efter "Fader Serra i ett brev till Teodor De Croix. 22 augusti 1778). - 2 s.
= Sid. 78-79 i:
Snismarck, Olle
Paradisets bakdörr : en roman / illustrationer av författaren. - Stockholm : Smålänningen, 1979. - 247 s. : ill.  

SNYDER, GARY - USA f.1930     

Snyder, Gary
Förbannelse över männen i Washington, Pentagon... / [tolkning av] R.E. [Reidar Ekner]. - 1 s.
= Sid. 551 i: USA-POESI, 1984.

Snyder, Gary
Sköldpaddsön : dikter / återdiktad påp svenska av Reidar Ekner. - Lund : Cavefors, 1976. - 135 s.
Orig:s titel: Turtle Island.
Inneh. t ex dikterna "Anasazi ; "Jemez-pueblon" m fl.


STAFFORD, WILLIAM - USA 1914-1993     
 
Stafford, William
Rapport från en avlägsen plats / Tolkning av Lars Nordström. - Uppsala : Edition Edda, 2003. - 93 s.
Bl a dikterna: Gömstället : Ishi, den sista vilda indianen. - s 23. ;
Indiangrottan som Jerry Ramsey upptäckte. - s. 25 ; På Klamath-
indianernas bärfest. - s. 26 ; Indiangrottor i det torra landet. - s 27 ;
Vid Cove längs Crooked River. - s. 28.   

STANNOW, CHRISTIAN - Sverige f.1933

Stannow. Christian
Erövrarna : en indianbok. - Stockholm : Föfattförlaget, 1971. - 39 s.  

STEVENSON, ROBERT LOUIS - England 1850-1894

Stevenson, Robert Louis
Ticonderoga : en legend från de västra högländerna / Översättning Harald Jernström. - 15 s. [Slutet]
Orig:s titel: Ballads Chapter VIII : Ticonderoga. 
= Sid. 57-71 i:
Stevensons ballader och några smärre dikter i svensk dräkt / Harald Jernström. - Stockholm : Norstedt, 1942. - 88 s.

III. STÄLLET MED NAMNET
Det blev ett krig i ett skogigt land dit ingen riksväg når,
ett krig av nattliga marscher
och skott ur mörka snår
och rakade hjässor och målade män
med smygande, ljudlösa fjät,
i ett land med ett språk, som var svårt att förstå,
så sällsamt som det lät. (Sid 68)


STRANDBERG, INGELA -

Strandberg, Ingela
De sista. Röster.Två hjortar. - 14 s.
= Sid. 19-32 i:
Strandberg, Ingela
Blues för snöigt landskap : dikter. - Stockholm : Norstedt, 1994. - 51 s.  

TERRY, LUCY - USA 1730-1821

Terry, Lucy
Indianöverfallet / [tolkning av] T.J. [Thorsten Jonsson]. - 1 s.
= Sid. 58 i: USA-POESI, 1984.
= Sid. 9-10 i:
Mörk sång : fyrtiofem amerikanska negerdikter / i översättning avThorsten Jonsson ; illustdrerad av Birger Lundquist ; förord av Artur Lundkvist. - 2. uppl. - Stockholm : Bonnier. - 1964. - 109 s. : ill.
1. uppl. - 1949. - 176 s.
Äv uppl. - 1963/64.

Indianöverfallet

Det var tjufemte i augusti
År sjuttonhundra förtisex.
Då lag indianaerna försåt
att tappra karar komma åt
Vars namn jag här skall ej förtiga.
Samuel Allen likt en hjälte kriga.
Hur djärvt han månde sig bete,
Vi honom ej sku återse.
Eleazer Hawks var stupad strax
Och han hann aldrig med och slogs
Ty förrn han såg en indian
En pil avslöt hans levnadsban.
Oliver Amsden låg där blodig
Vad gjorde mången vän sorgmodig.

Samuel Amsdens kropp låg svalnad
Från huvudet blott några alnar.
Adonijah Gillet så det spörjes
Ljöt döden han och innerligt sörjes.
John Saddler över floden simma
Och undslapp så sin ödestimma.
Eunice Allen indianerna ser
På skyndsam flyr hon sig beger
Och hade kjolarna ej hejdat henne
Då skulle kanske ej nedmejat henne
De grymma män med tomahacken
Som lämna henne död på backen.
Lille Samuel allen, o ve och skada!
Togs med och fördes till Kanada.

S. 100. Lycy Terry. När denna den första kända av Amerikas negerpoeter var född vet man inte, bara att hon var slavinna hos en brittisk fänrik vid namn Ebenezer Wells. En expert på indiankrigen i Connecticuts dalgång har förklarat att dikten är det enda dkoment som ger en konkret skildring av denna sammandrabbning i Dearborn 1746.   

TRANSTRÖMER, TOMAS - Sverige

Tranströmer, Tomas
Oklahoma II. - 2 s.
= Sid. 82-83 i:
Tranströmer, Tomas
Dikter 1954-1978. - Stockholm : Bonnier, 1979. - 159 s.
Orig: 1966.  

TUCKERMAN, FREDERICK GODDARD - USA 1821-1873

Tuckerman, Frederick Goddard
Här är den röde mannen... / [tolkning av] S.C.S. [Sven Christer Swahn]. - 1 s.
= Sid. 114 i: USA-POESI, 1984.
= Sid. ?? i:
Amerikaner [amerikansk poesi] / urval och tolkningar Görgen Antonsson. - Lund : Bakhåll. - c.1983. - 70 s.
    Ny utg. - 1984.  

USA-POESI

USA-poesi : 700 dikter från 1010-1983 / redigerad av Jan Verner-Carlsson. - Göteborg : Café existens, 1984. - 910 s. : ill.

WAGONER, DAVID

Wagoner, David
Han-som-inget får / [Översättning Stewe Claeson]. - 2 s.
Originalet ur ”Who shall be the sun? : Poems based on the lore, legends and myths of North-west coast and Plateau indians. - 1978. Originaldikten här. Diktanalys.
= Sid 136-137 i: Claeson, Stewe: Snön faller i Cochise County : Ur resedagböckerna. - Stockholm : Norstedt, 2017. - 196 s.WHITMAN, WALT - USA 1819-1892

Salut au Monde! 7…..

Jag ser den brasilianske vaqueron,Jag ser boliviern bestiga berget Sorata,Jag ser Wacho-indianen färdas över Texas slätter, jag ser den ojämförligehästryttaren med lasson på sin arm,jag ser vildboskapen jagas för sina hudar på Pampas.

= Sid 131 i:

Whitman, Walt Demokratiska perspektiv / Walt Whitman ; översättning av Erik Carlquist. - Umeå : h:ström, 2006. - 174 s. Orig:s titel: Democratic vistas
WRIGHT, JAMES - USA 1927-1980Wright, JamesJag är en tapper sioux sa han i Minneapolis. - [Tolkning av Tomas Tranströmer].- 1 s.= Sid. 109 i:
Tranströmer, TomasTolkningar / Redaktör: Niklas Schiöler. - Stockholm : Bonnier, 1999. - 176 s. Även i USA-poesi. - 1984, samt i Poesi från USA. - 1972.

ZEPEDA, OFELIA - USA

Det ska börja regna / Översättning Stewe Claeson.
i: Snön faller i Cochiese county : ur resedagböckerna

Någon sa att det ska börja regna.Jag tror inte att det är så….
ÄLFWIK, LARS - Sverige ca 1695-1738

Älfwik, LaurentiusÖrnens wäg i wädret : [Begravningskväde vid fru Maria Agneta Örnsdtedts g m överstelöjtnanten Magnus Skäkta begravning år 1721]
  - Uppsala : 1724. - 2 folioblad. På sista sidan innehåller den ett "Ode americana" författat på indianspråk. KÄLLA Collin:Den svenska idiankatekesen O&B 1937 s.360.

DRAMATIK, EN BYGDEHISTORIA OCH VISOR.    

1. TEATERPJÄSER    

BERG, YNGVE - Sverige F.1910.

Berg, Yngve
Indianliv. - 8 s.
= Sid. 111-118 i:
Berg, Yngve
Spela en roll! : korta scener för läsundervisningen. - Stockholm : Geber, 1952. - (Dialoger och pjäser)

D 1. - - Klasserna 1-4. - 125 s.

   Moralitet utan verklighetsförankring.  
   

CHORPENNING, CHARLOTTE (Lee Barrows) - USA - 1872-1955.

Chorpenning, Charlotte
Indianfången / översättning av Doris Wiklund. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1961. - 51 s.
Orig:s titel: The indian captive.

Särtryck ur: och
= Sid. 149-198 i:

Upp med ridån! : pjäser för barn / i urval av Elsa Olenius. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1960. - 198 s.

HESSELIUS, ANDREAS se KILLIGREW, WILLIAM


KILLIGREW, WILLIAM 1606-1695 Wikipedia

                             

Killigrew, William
Wänskap och trohet i döden, eller den indianske printzessan Zaletta, tragoedia; i fem öpningar : I swänske rim författad / från engelskan. Af Andreas Hesselius americanus.
- Stockolm : L. L. Grefing, 1740. - 80 s.
Orig: troligen Ormasdes, or Love and Friendship. - 1664.

Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 81: "orig. kanske Love and friendship". Skeppsbrott, mord, skendöd, en elak styvmor, förräderi, en deus ex machina i form av tolken Indian-Will, systermord, självmord och en magnifik klagosång av hjälten Falconer som avslutning är en del av ingredienserna i detta drama. William Killigrews (1606-95) "Ormasdes or Love and friendship" trycktes 1664. Andreas Hesselius (1714-62) kallade sig "americanus" då han var född i Nordamerika som son till pastorn i svenska församlingen Andreas Hesselius. Sin mycket fria översättning av Killigrews pjäs har han utökat med några egna noter som bl.a. rör indianernas bruk att tatuera sina kroppar och måla sina ansikten: "En wid namn Zickapinan som var capitain för willarne, wistades ibland de swäska [sic!] wid Christina, hade 2 ormar målade i sitt ansickte och som deras hufwuden möttes i pannan och stiertarne woro hopflatade wid hakan, hölt han denna målningen för en den wackraste." Hesselius skrev stundom under pseudonymen "Angantyr Heidriksson Vinlandsfarare". Han kom till Sverige 1724 och uppehöll sig bl.a. i Uppsala där han blev den förste som undervisade i engelska vid universitetet. Han var även verksam som författare av tillfällighetsvers, "det säkraste och vackraste fall av yrkesskald, som jag har påträffat" skriver Magnus von Platen i "Yrkesskalder - fanns dom?".

LONDON, JACK - USA - 1876-1916.

London, Jack
Kvinnofejd : pjäs i tre akter / översättning av Ernst Lundquist. - Stockholm : Bohlin, 1920. - 115 s.
Orig:s titel. Scorn of women : in three acts. 1906.
Sammanbunden med ”Stöld” och ”Ollonodlaren”.
Även utgiven tillsamans med ”Spelet” som ”Samlade skrifter ; 28)
1920.

Sitka Charley i rollen som indiansk hundpådrivare som kommit upp sig
och suttit så länge vid de vita männens eld att han nästan blivit en av
dem.

London, Jack
Ollonodlaren : ett californiskt skogsdrama : avsett att sjungas av goda sångare ackompanjerade av en skicklig orkester / översättning av Ernst Lundquist. - Stockholm : Bohlin, 1920. - 50 s.
Orig:s titel: The acorn-planter : a california forest play planned to be
sung by efficient singers accompanied by a capable orchestra. 1916.
Sammanbunden med ”Kvinnofejd”. ”Stöld”. ven i (Samlade skrifter ;
28)
”Nishinam”-indianer. Kalifornien före de vitas ankomst.

FULLTEXT:
ORIGINALTITEL: THE ACORN PLANTER : A CALIFORNIA FOREST PLAY. - 1916.
SVENSK STANDARDTITEL: OLLONODLAREN : ETT CALIFORNISKT SKOGSDRAMA

ORIGINALTITEL: THE SCORN OF WOMAN : IN THREE ACTS. - 1906.
SVENSK STANDARDTITEL
: KVINNOFEJD
Sitka Charley bl a.  

SÖDERBÄCK, MARIANNE - Sverige f. 1924

Söderbäck, Marianne
Indianer på krigsstig : teaterlek i en akt. - 5 s.
= Sid. 7-11 i:
Teaterlek : pjäser för barn och ungdom i urval / av Elsa Olenius. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1967. - 158 s.    

VERNE, JULES - Frankrike 1828-1905

Verne, Jules
Jorden runt på åttio dagar : äventyrspjäs / dramatiserad av Maj Nordenswan-Samzelius efter Jules Vernes roman. - 68 s.
= Sid. 161-229 i:
Jorden runt : pjäser för barn och ungdom / i urval av Elsa Olenius. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1961. - 229 s.
Indianöverfallet sid. 214-215.   

2. HUMOR BYGDEHISTORIER, VITSAR

Historier och vitsar om indianer finns det säkert en del. Att kartlägga sådana får bli en senare uppgift. Men en sådan, nedtecknad i Småland, betecknad som en ”lögnhistoria”återger jag i sin helhet:

‘En gång, när ja va i Amerika, kum vi te e indianstuva. De va, när ja va mä å böggde jänväj tvass över Amerika. Då sulle e indiankäka ha en onge. Di hade inga joremor, så indiankäringa va tvongen å hjälpa tösa. Ho skrek uttå tusan. Då sa ja: ”De kan inte stå rätt te mä däka.” Ja unnesökte na, å när ja hade gjott at, så to ja fram min store läggekniv å gjore ett kejsarsnett, å de va de fösta, som va gjott i vära. Tri minuter ätter ja hade sytt ihop däka, lå ongen i dia.’

= [Kap] Lögnhistorier 141. - Sid. 77 i:

Abrahamson, Erik
Historier från Småland / Upptecknade och utgivna av Erik Abrahamson. - Eksjö : Eifels boktryckeri, 1960. - 218 s.

VISOR  

Dahlquist, Lasse
Hallå Du gamle indian : [Visan om Röde Ned]/ Text & musik: Lasse Dahlquist. - 1941.= Sid. 42-44 i:
Dahlquist, Lasse 1910-1979
Sångbok [Musiktryck] : [sjung alla vindar-] / [Lasse Dahlquist ; [teckningar: Lars Gillis]. - Göteborg : Tre böcker, 1995. - 120 s. : ill. - (Lasse Dahlquist-sällskapet ; 3)
även sid. 51-54i:
Boken om Lasse Dahlquist 2 / Lasse Dahlquist-sällskapet. - Göteborg : Tre böcker, 1990. - 137 s. : ill.

Nilsson, Ruben
Indianen långa bågen. - 3 s. + 2 notskrift.
= Sid. 53-57 i:
Nilsson, Ruben
Vanvördiga visor / med musik och teckningar av författaren ; melodierna harmoniserade av Otto Nordlund ; Gitarranalyser av Roland Bengtsson. - [11 . uppl.]. - Stockholm : Hökerberg, 1982. - 82 s.
Cop. 1935.

Scharfenberg, W.
Den siste mohikanen / W.Scharfenberger/Torulf. - 1 s.
Orig:s titel: Da sprach der alte Häuptling.
= Sid. 65 i:
Det ska va' gamla låtar [Musiktryck] / Ingemar Hahne, sammanställare. - Danderyd : Warner/Chappell music Scandinavia : Upplands Väsby : Notservice, 1993. - 111 s : ill.

Homberg, Margit
Rödskinn i klippiga bergen (bv) Text: komp. I saml: Tre små sköldpaddor ; Trollmors vagg-sång.

SAML: Tre små sköldpaddor (bv) EK 1954.
Trollmors vaggsång och andra visord (bv) WN 1961.

Källa Svensk populärmusik / STIM 1968

Novali indianflickan / artist Gunnar Wiklund / Alf Robertson Okänd STim    

SITTING BOLL / Thomas Funck

Indian / Felix Körling

Indian-sång / Maurice Karkoff

Indianen Långa Bågen / Ruben Nilson

Indianerna spårara och spanar / Lilian Runestam

Indianvisa / Lasse Eriksson

Indianer / Gottfrid Salwén