Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

Innehåll och resumeer
 

Munsterhjelm, Erik Katra
Munsterhjelm är påläst och hans fantiserar inte i onödan. Han kallar indianerna för Ethin, men förklarar också att de kallas vildrenätarna. Samma folk som Helge Ingstad beskriver. Ingstad sid 157 . Ethen! Ethen! (vildren! vildren!) jublar allesammans. Handbook talar också om vildrenätarna som Ethin. Sid 271 Ethen-eldeli "caribou eaters", the bands along the forest edge west of Hudson Bay.