INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

K - L Historia och biografi

Nordamerikanska geoglyfer mm.

K. Historia

Kc.5 Historia : Sverige : 1900-talet

En synnerligen behövlig  historik över indianerna i svensk populärkultur har äntligen sett dagens ljus:

Hånberg Alonso, Daniel
När svenskarna sköt skarpt / Daniel Hånberg Alonso. - [Johanneshov] : Mogwai bokförlag, 2023. - 511 s. : ill.
  Hånberg Alonso missar inte mycket av vad som kan sägas om svenskarnas fascination för västernmyten, inklusive indianerna - för det är just den romantiserade myten som är det centrala i den här boken. Somligt berör också indianboken i Sverige förstås.

K. - Historia
Några texter om Nordamerikas allmänna historia:


Wright, Ronald
Vad är Amerika? Femhundra år av erövring och upplysning / Översättning av Elsie Formgren och Sten Sundström. - Stockholm : Optimal, 2009. - 317 s.
Orig:s titel: What is America? A Short History of the New World Order. - 2008. En Nordamerikansk/USA-historia som till stor del också är indianernas historia. Modern approach och med ett intresse att följa kolonialismens spår
in inutidens allmänna storpolitik.

Adams, James Truslow
Amerikanskt epos / illustrationer av M.J. Gallacher ; från engelskan av Nils Holmberg. - Stockholm : KF, 1939. - 471 s.
Orig:s titel: The epic of America.

Den amerikanska västern / [redaktör: Louise Tucker...] ; [Översättare: Jan Järnebrand]. - Stockholm : Det bästa, (Reader's digest). - 1997. - 192 s. : ill.
Innehåller D 1: Från prärien till Stilla havet : en bakgrund. D 2: Längs Oregon Trail : ett
äventyr / av Dylan Winter ; sammandrag och översättning av: Hack goes west.

Claridge, Jessica
Amerikas pionjärtid / svensk översättning av Monica Frime. - Örebro : IPC, 1981. - 48 s. : ill. - (IPC bibliotek om stora uppfinningar och upptäckter)
Orig:s titel: The discovery of America.

Debenham, Frank
Nordamerikas utforskning. - 17 s.
= Sid. 101-117 i: DEBENHAM, 1962.

Dorian, Edith
Djuren gjorde historia : de vilda djurens roll i nordamerikas utveckling / bild: W.N.Wilson ; översättning av Einar Malm. - Stockholm : SKDB, 1965. - 102 s. : ill.
Orig:s titel: Animals that made U.S. history.

Dorian, Edith
Västerut : om männen som röjde nordamerikas pionjärleder / bild: W.N.Wilson ; översättning: Einar Malm. - Stockholm : SKDB, 1963. - 85 s. : ill.
Orig:s titel: Trails west and men who made them.

Ericson, Stig
Vägen västerut : indianer, pälsjägare, nybyggare. - Stockholm : Bonnier, 1962. - 61 s. : ill. - (Nutidsböckerna)

2. uppl. - 1964.
3. uppl. - 1969.

Ericson, Stig
Präriens pionjärer : guldet och det stora järnvägsbygget. - Stockholm : Bonnier, 1963. - 58 s. : ill. - (Nutidsböckerna)

Ny uppl. - 1969.

Ericson, Stig
Vilda västerns hjältar : cowboys, revolvermän och statsbyggare / teckningar: Svenolov Ehrén. - [Ny utg]. - Stockholm : Bonnier, 1971. - 61 s. : ill.

Genberg, Kjell E.
Vilda västern : [historien om det stora, löftesrika landet som en gång befolkats av indianer]. - Bromma : Williams, 1975. - 128 s. : ill.

Ny utg. - Trångsund : Läsförlaget, 1994.

Huberman, Leo
Det amerikanska folkets historia / Leo Huberman ; efterskrift och översättning av Björn Kumm. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1973. - 344 s.- (Tema)
Orig:s titel: We, the people.
Elektronisk fulltext 20120510 på http://www.marxistarkiv.se/usa/huberman-amerikanska_folket.pdf
En historia om de ekonomiska realiteter som skapat USA. Bra, men något ålderstigen. Den massaker epidemier generade av de vitas sjukdomar som härjade indiansamhällena,
liksom bäverjaktens viktiga roll för den historiska utvecklingen undandrar sig Hubermans uppnärksamhet.

Maurois, André
Förenta staternas historia : från 1492 till våra dagar / översättning av Elsa Thulin. - Stockholm : Bonnier, 1948. - 586 s. : ill.
Orig:s titel: Histoire des Etats Unis.

Mjöberg, Jöran
Amerikansk gryning : Politik och kultur i Nordamerika från 1500-talet till
Lincoln. - Stockholm : Carlsson, 2003. - 405 s. : ill.
En bok som förtjänstfullt lyfter fram ett i sverige inte alltid välbekant allmängods
från USA:s historia, med en mängd kapitel om indianerna från tidigaste kolonisation
till Catlins färder över prärierna.

Ramklint, Ulla Britta
Indilaner och vita. - 13 s.
= Sid. 35-47 i: RAMKLINT, 2000.

Sigsgaard, Jens
Amerikas saga : USA:s historia berättad för ungdom / översättning: Tore Zetterholm. - Stockholm : KF, 1948. - 190 s. : ill.
Orig:s titel: Amerikas saga.

Stenudd, Solveig
Canadas historia i fickformat / [fakta-granskning: Sune Åkerman] : Stockholm : Sveriges Radio, 1993. -110 s : ill.
  
Zinn, Howard
Det amerikanska folkets historia : makten och medborgarna från Columbus till Clinton / Howard Zinn ; översättning: Gunnar Sandin, Kerstin Wallin. - Stockholm : Manifest kulturproduktion, 1999. - 632 s.
Orig:s titel: A people's history of the United States.
Även utg. i samarbete med Ordfront.

Om historieskrivning

Fur, Gunlög
Monument, minnen och maskerader eller vem tillhör historien? - 14 s. Ill.
= Sid. 34-49 i: Makten över minnet. - 2000.
Om historieskrivning m exempel från indianerna sid. 42-44.

Fur, Gunlög
Kampen om orden : indianer, muntlig historia och det skriftliga källmaterialet. - 12 s.
= Sid. 195 - 206 i: HEMBYGDEN & VÄRLDEN, 2002.


Kronologier

Stingl, Miloslav
Översilkt över de nordamerikanska indianernas frihetskamp. - 4 s.
= Sid. 201-204 i: STINGL, 1979.

Svenström, Yvonne
Indiankrönika : de viktigaste händelserna i de nordamerikanska indianernas historia fram till år 1900. - 42 s. [52s]
= Sid. 190-231 i: ENGLUND, 1974.
= Sid, 227-288 i: ENGLUND, 1981.

Tabell 12 [Indiankrigen från 1600- till 1800-talet]. - 7 s.
= Sid. 235-241 i: ARMÉERNAS...1968.

K.55 1900-tal / NUTIDEN

Utas, Gudrun
Vi har regn men inte vatten : tio vittnesmål om följderna av uranbrytning och nukleär verksamhet avgivna vid World Uranium Hearing Salzburg 1992. - Stockholm : Fjärde världen, 1994. -92 s. : ill. - (Kulturdebatt ; 6)
Ojibwa, Havasupai.

Den obrutna cirkeln : motstånd och överlevnad bland Amerikas indianer / Mikael Kurkiala och Heidi Moksnes (red.). - Stockholm : Carlsson, 1995. - 189 s : ill
Mikmak och Lakota i historia och nutid.

Knopff, Bradley D.
Reservation preservation : Powwow dance, radio, and the inherent dilemma of the preservation process / Bradley D. Knopff. - Lund : Departement of Sociology [Sociologiska institutionen], Univ., 2001. - 218 s. : ill. - Lund dissertations in Sociology, 1102-4712 ; 37.
Diss.
Pine Ridge Lakota Turtle Mountain Ojibwa mm. Lokalradion och powwowdansandets
betydelse för den indianska identiteten.

K.56 2000-talet / Nutiden

Åberg, Lars
Gula sidorna. - 21 s.
= Sid. 158-178 i: ÅBERG, 2002.
Ett kapitel om ojibwa aktivisterna Clyde och Vernon Bellecourt, om indianerna på 2000-talet
AIM och bingopalats.

Forsgård, Nils Erik
Heartlands : anteckningar från en resa genom USA. - Helsingfors : Söderström/Atlantis, 2007. - 351 s.
Notiser om indianerna a s. 67- 73 (Ang det ökade antalet indianer p g a kasinovinster, new age mm, samt om cherokeerna och afroindiaerna.
S. 133 ff ngt om 400-årsjubileet av Jamestown, Virginia.