INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

G Litteraturvetenskap


FÅNGENSKAPSBERÄTTELSER

Skogsberg, Peter
”Ett öde värre än döden” : Om fångenskapsberättelser. - 28 S.
= Sid 33-61 i: SKOGSBERG, 2018.

INDIANER I VÄSTERLÄNDSK LITTERATUR

Harding, Gunnar
Indianerna kom till vår hjälp. - 13 s.
Sid. 300-312 i: HARDING, 2013.
Om hur indianerna influerade kulturlivet på 1960-talet, särskilt vad gäller poesi i Sverige och i västvärlden i synnerhet. Alltifrån Gösta Friberg, till Gary Snyder, Michael McClure, Rothenberg m fl.

Broberg
, Jan
Indianer och vita. Västernmyter och inbördeskrig. - 12 s.= Sid. 67-69 + 84 - 92 i: BROBERG, 2003. Notiser om indian- och västernromanen.

Fagerström, Gudrun
Indianers och inuiters religioner. - 23 s.= Sid. 29 - 51 i: FAGERSTRÖM, 2002.
Indianska religioner gestaltade i barn och ungdomslitteratur.

Erdrich
, Louise 1954-. - 3 s.= Sid. 132-133 i: FRÅN POE..., 2003.

Atwood, Margaret
En kniv med två blad: samhällsomstörtandeskratt i två noveller av Tomas King. - 15 s.= Sid. 175-188 i: ATWOOD, 2007.

Momaday, N. Scott 1934-. - 2 s.= Sid. 279-280 i: FRÅN POE..., 2003.

Harding, Gunnar
[Simon Ortiz (Acoma)]. - 3 s.Sid. 213-215 i: HARDING, 2013.

Welch, James 1940-. - 2 s.= Sid. 397-398 i: FRÅN POE..., 2003.

-------------

Carl Jonas Love Almquist och indianerna

Berg, Ruben G:sonC. J. L. Almquist i landsflykten 1851-1866 / av Ruben G:son Berg. - Stockholm : Bonnier, 1928. - 561 s. : ill.
 
Bl a om Almquist influerad av Cooper och Chateaubriand (s. 208), vistelsen i Newbraunfels, Texas och möte med lipan- och mescaleros- apacher sid. 266. Det förefaller också som om Almquist hade långt framåtskridna planer på att skriva Nya Sveriges historia s. 425. Hur han upptecknad indianska melodier från trakten av Niagara s. 427-428. Hans berättelse i brev hem om (26 nov 1853) indianerna i Texas (notis) s .478-479.

Dan Andersson och indianerna samt vildmarksromantik som litterär genre


Uhlin, Eric
[Om Dan Anderssons vistelse i Nordamerika och vildmarksromanen/indianboken]. - 4 s + 6 s + 4 s.= Sid. 70-3 + 257-297 + 350-353 i UHLIN, 1950.