INDIANLITTERATUR - Indianböcker i Sverige

staffan.gripenberg@gmail.com 

D : Filosofi och Psykologi


D. Filosofi - Psykologi

Abram, David
Sinnenas ekologi : om varseblivning och språk i en mer än mänsklig värld / David Abram ; översättning: Karin Ashing ; redigering: Marie Kvarnström. - Malmö : Litteraturhuset, 2013. - 339 s.
Orig:s titel: The spell of the sensuous.
Flum eller filosofi. Både och kanske. Abram vet vad han talar om och kan på ett begripligt sätt navigera mellan fakta och fiktion vad gäller t e x indianer och deras förhållande till naturen. Med avstamp i Edmund Husserls fenomenologi och åtskilliga exempel från bl a indianerna visar författaren på hur skriftlösa folk utnyttjar bl a mnemnotekniska punkter i landskapet och mycket annat som skriftkulturerna tappat. Intressanta iakttagelser som mer förefaller vetenskap än flum vilket ju är hotande när man vill göra småfolkens ideologier till mer viktiga än vetenskapliga framsteg. Boken är definitivt mer att applådera än att dissa. Läser du den, så förleds inte att klassa den som knas efter det inledande kapitlet. Författaren är mästerlig i att låta det mynna ut i trovärdig idehistoria med intressanta exempel från auktoriteter inom indianforskningen.

Exemplen är bl a från nordlandets och sydvästerns athapasker..

Apacher s 170-179, 192,195, 199. (Keith Bassos forskning) ; Creespråket s 103-104 ; Hopi s 207-209 ; (Åke Hultkranz s 202, 317 n51) kachinas (pueblo) 236-237 ; koyukon 84-85, 135-136, 161-170, 179 ; lakota s 86-87, 205-206, 246-248, 316, 317 nn5, n7 ; Navano (Diné) 86, 178-179, 207, 209, 248-257, 318, n12 ; Omaha s 86-87, pueblos s 209, 236-237 ; shoshone s 237, 317 n 51 ;

S. 202

Författaren uppmärksammar några enligt honom förbisedda och olyckliga sidoeffekter av alfabetet som styr vår uppfattning om världen. Självklart avser han inte att vi skall sluta skriva eller läsa, men det finns intressant iakttagelser kring hur folk utan skrift koordinerar minne och fysisk omgivning och liknande. Intressant och välskrivet.

Den svenske religionshistorikerna Åke Hultkrantz skriver: "Det västerländska tidsbegreppet innefattar en början och ett slut, amerikanska indianer uppfattar tiden som en evigt återkommande cykel av händelser och år. Vissa indianspråk saknar begrepp för dåtid och framtid, allting vilar i nuet". (Hultkrantz: Native religions of Northern America 1987, s. 32-33.

Tomas Tranströmer (s 153)

Trött på alla som kommer med ord, ord men inget språk

For jag till den snötäckta ön.

Det vilda har inga ord.

Det oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll!

Jag stöter på spåren av rådjursklövar i snön.

Språk men inga ord.


Indiansk ethos
Mikael Kurkiala berör i sitt efterord till svenska utgåvan av Bergers Little Big Man något om "det indianska", indianskt ethos":

Kurkiala, Mikael
Resa till historiens insida. - 6 s.
= Sid. 475-480 i:
Berger, Thomas: Little Big Man. - 2010.

New Age

Hornborg, Anne-Christine.
Coaching och lekmannaterapi : en modern väckelse? / Anne-Christine Hornborg. - Stockholm : Dialogos, 2012. - 248 s.
I sin kritiska studie av nyandlighet av coachingkaraktär nämner Hornborg hur riter och traditioner som skapar en positiv självbild bland mikmaqindianer som hon
själv bedrivit fältstudier bland.(sid 7) Riter och traditionsförmedling kan vara snarlika mer charlatanmässig coaching och new age. Indianerna nämns på sid 7,
44,93-94Skånby, Sten
Den mystiske indianen : schamanism i skärningspunkten mellan populärkultur, forskning och nyandlighet. - Stockholm : Institutionen för etnologi, religions- historia och genusstudier, Religionshistoriska avdelningen, Stockholms universitet, 2005. - 294 s. - (Skrifter / utgivna av Religionshistoriska avdelningen vid Stockholms Universitet ; 10)
Sammanfattning på engelska med titeln: The mystical indian : shamanism in
popular culture, research and contemporary spirituality.
Diss. Stockholms universitet 2005.

Eriksson, Jörgen I
Shamanism, marxism och människans frigörelse / Jörgen I Eriksson, Haudenosaunee, Gilles Dauvé. - Upplands väsby : Norrshaman, 2004 (Danderyd : Justnu). - 80 s.
Delvis översättning från engelska och franska.

Om shamanistiska och världsbildsparalleller börjar det dyka upp notiser om de cirkumpolära likheterna mellan folken. Så t ex en notis om navaho:

Eriksson, Jörgen I
Vandrare i två världar : samisk shamanism, bok 2. - Umeå : hström, 2004. - 139 s.
Notis sid 101 ang Randi Irene Losoas samiska shamanupplevelser: "Vi småpratar lite om Arizona... Randi Irenes vägvisare sade sig komma från Arizona....han visade
sig vid en klippa som on senare med hjälp av fotografier lyckats identifiera som Spider Rock...Den ligger i Canyon de Chelly i Navaho-reservatet. anses bland navahoerna som en mycket laddad plats...


Det du inte kan undvika / Wind Song Coyote [Britt-Marie Dalsbecker 1957-]. - Hjo : Silverförlaget, 2002. - 285 s.

Jonasson, Lars
14. Indianer. 9 s. / 17. Tidigare liv i Amerika.- 9s./ 19. Hopi talar.- 6 s. / 20. Crazy Horse talar. - 3 s.
= Sid. 104-112, s. 126-134, s. 137142 och s.143-145 i: JONASSON, 2010.
  
Ur texten s 104: Låt mig försöka återge några andra av mina paranormala upplevelser, som har det gemensamt
att de innehållsmässigt hör hemma i den nordamerikanska kontinentens ursprungskulturer. De kom till mig vid olika tillfällen
under djup, inåtvänd koncentration; ...


Bear Heart 
Vinden är min mor : en indiansk schamans liv och lära / Bear Heart & Molly Larkin ; översatt av Mona Nordin. - Malmö Richter, 1997. - 264 s.
Orig:s titel: The wind is my mother.
Ny utg. - 1999.

Eadie, Betty
Omsluten av ljuset / Betty J Eadie ; med Curtis Taylor ; översättning: Gull Brunius. - Stockholm : Forum, 1994. - 164 s.
Orig:s titel: Embraced by the light.

Eadie, Betty
När hjärtat vaknar / Översättning: Gull Brunius. - Stockholm : Forum, 1997. - 220 s.
Orig:s titel: The awakening heart.

Garfield, Patricia
Lär av drömmare bland Amerikas indianer. - 17 s.
= Sid. 61-77 i: GARFIELD, 1981.

Lieden, Björn
Indianer tänker med högra hjärnhalvan. - 2 s.
= Sid. 194-195 i: LIEDEN, 1985.

Nestius, Hans
Indiansk tid. - 3 s.
= Sid. 62-64 i: HAR..., 1998.

Boone, J. Allen
Den stora Gudomen. -5 s.
= Sid. 94-98 i: BOONE, 1974.
Ett tidigt exempel på att göra indiansk naturuppfattning till halvreligiöst flum. Efter att ha iakttagit indianers sätt att obesvärat rida barbacka
försöker författaren få ett svar på hur detta går till. Svaret han får av den typiskt helt anonyme indianhövdingen han mött och efter sedvanligt
humdrum, är lika diffust som typiskt nämligen "att förstå att leva i harmoni med allt annat skapat" (I följande kapitel "Rådfråga boskapen" s. 99-
102, möter författaren en beduin och jämför med upplevelsen hos indianen).

Medicine Story 
Återvänd till ursprunget : en överlevnadshandbok för urinvånare och naturmänniskor / av Manitonquat (Medicine Story) ; [svensk översättning: Mats Guve]. - Borlänge : Björnen, 1993. - 240 s : ill.
Orig:s titel: Return to creation.

Jung, C.G.
Amerika : Puebloindianerna. - 7 s.
= Sid. 234-240 i: JUNG, 1989.
Uppenbarligen tog den österrikiske psykoanalytikern C.G. Jung intryck av puebloindianerna.

Pirsig, Robert M.
Lila : en studie i moral / Översättning av Birger Hedén och Stefan Sandelin. - Stockholm : Alba, 1992. - 442 s.
Orig:s titel: Lila : an inquiry into morals. 1991.
Boken som är ett slags filosofisk roman, vars tema bl a är indiansk livsstil, men
också att mytbilden av den vita västernhjälten är modellerad med indianen som
förebild! Som kuriosum kan omtalas att i texten hänvisas till Åke Hultkrantz och Verne
Dusenbury.

Snyder, Gary
Gammalt vis : sex essäer / till svenska av Thomas Mera Gartz. - Alsike : Arkturus, 1981. - 75 s.
Bl a indiankulturernas roll för en grupp poeter och tänkare beskrivs i sex essäer av en av
förgrundsfigurerna inom etnopoetiken/politiken. Etnopoetik/politik kan beskrivas som
en ekologisk antropologisk-filosofisk tankevärld, med starka inslag av indiansk och
indisk världssyn.
    

©

 

Staffan Jansson

 

2017